Doučování BI, CHE a F

Dobrý den,

Jsem studentka 3. ročníku Molekulární biologie. Doučuji fyziku, chemii a biologii pro SŠ, maturitu a především na přijímací zkoušky na VŠ, pomáhám i s přípravou na zkoušky na VŠ. Doučuji i angličtinu (složila jsem státní jazykovou zkoušku (B2) a získala jsem certifikát ELSA, strávila jsem rok v Anglii – úrovně ZŠ, SŠ, VŠ, samouky i věčné začátečníky a na jazykové zkoušky (A1-C1). Náplň hodin plně přizpůsobím Vašim potřebám, mám již bohaté zkušenosti s přípravou na přijímací zkoušky na LF a nabízím i spoustu materiálů.

Doučuji i kdykoliv během prázdnin, a to především na opravné maturity a také studenty, kteří chtějí začít s brzkou přípravou na přijímací zkoušky. Cena dle náročnosti přípravy, a také od toho, zda student chce plnit domácí úkoly + případně cestovné, popř. mám dobré zkušenosti i s výukou přes program Skype. V případě zájmu pište, určitě se domluvíme.

Nabízím také vypracování (částí) souborů přijímacích testů s posláním naskenovaných otázek přes internet, zejména pokud by nebyl možný osobní kontakt, nebo z časových důvodů. V případě zájmu pište, určitě se domluvíme:

e-mail: hradilova.katka@gmail.com, mobil: +420 731 884 177

cena: 150 Kč/hod (bez DÚ) nebo 175 Kč/hod (s DÚ) + cestovné

http://bioweb.webshake.cz http://chemweb.webshake.cz

5. Indolová barviva

 

 • Indigolin = indigo; Řím, Egypt, obsaženo v modřilci – indigovníku, v listech obsahuje indikan, jeho hydrolýzou se uvolňuje žlutý indoxyl, ten vzdušnou oxidací poskytne indigo (dnes syntetická výroba)
 • Betalainy– vyskytují se v řepě; hydrochromní, zbarvení květů kaktusů, muchomůrky červené, v bulvě řepy salátové, v červených plodech líčidla amerického – toto barvivo se nazývá rostlinný kermes à barvení vín a cukrovinek
  • Betaxanthiny – žluté
  • Betakyany – červené

3. Pyranová barviva

 

 • V přírodě vázána na cukr jako glykosidy, rozpustné ve vodě
 • Převážně žlutá, červená nebo modrá
 • V květech, plodech a listech

2. Chinonová barviva

 •  Nejrozšířenější skupina přírodních barviv, přitom jsou překryty jinými barvivy (nejlépe pozorovatelné u hub a lišejníků)
 • Obvykle z fenolů s glykosidicky navázaným cukrem (přes hydroxylové skupiny)

Pokračování textu

1. Karotenoidní barviva

 

 • Asi 270 druhů, velmi rozšířené pigmenty
 • Žlutá, oranžová až červená
 • Tetraterpeny – ve svých molekulách mají nejčastěji 40 uhlíkových atomů, konstituční jednotkou je izopren
 • Barva je vyvolána systémem většího množství konjugovaných dvojných vazeb (11 a více)

Obecná virologie II. – viry obecně: historie, morfologie

–          Tři etapy výzkumu virových chorob a virů:

 • Projevy chorob  (pozorování)
 • Objev infekční virové částice (D. J. Ivanovský, 1892; M. W. Beijerinck, 1887)
 • Využití metod rekombinační DNA a genových manipulací ve virologii (1950/60): popsání dvoušrobovice DNA, struktura RNA, sekvenování, analýzy sekvencí.. à zjišťujeme jak genom vypadá, jak se exprimuje apod.

Obecná virologie I. – úvod

Historie:

 •  1880-90: Robert Koch + Luis Pasteur: „mikrobiální teorie“ – mikrobi (nověji mikroorganismy): mohou napadnout organismy a být původci chorob
 • Kochovy postuláty: podmínky, které musí být splněn, abychom prokázali, že daný mikroorganismus je infekčním původcem choroby (hlavně pro bakterie, ale i pro viry)
  • 1. infekční agens musí být přítomno ve všech případech výskytu choroby
  • 2. infekční agens musí být izolovatelné z hostitele a kultivované in vitro (neplatí pro viry)
  • 3. choroba musí být vyvolatelná inokulací zdravého vnímavého hostitele čistým kultivovaným infekčním agens
  • 4.totéž infekční agens musí být opět izolovatelné z nově infikovaného vnímavého hostitele

Pokračování textu