11. Smyslové soustavy živočichů a člověka

 1. Smyslové orgány u bezobratlých živočichů a jejich specifika.
 2. Smyslové orgány obratlovců
 3. Základní typy smyslových orgánů.
 4. Orgány založené na činnosti chemoreceptorů
 5. Orgány založené na činnosti fotoreceptorů
 6. Anatomie a fyziologie oka – světločivné buňky – typy
 7. Receptory v kůži a jejich význam
 8. Vnitřní receptory – proprioreceptory – jejich význam pro organismus
 9. Onemocnění receptorů a důsledky z toho plynoucí.

 

 1. Smyslové orgány u bezobratlých živočichů a jejich specifika +
 2. Smyslové orgány obratlovců

zrakové:

 • prvoci: světločivná skvrna (stigma), vnímání světlo-tma
 • kroužkovci: vnímání rozptýlenými buňkami v pokožce (faosomy)
 • medúzy: ploché oči
 • ploštěnky: miskovité oči
 • měkkýši: pohárkovité oči
 • hlavonožci: komorové oči – schopnost zaostření obrazu na sítnici
 • členovci: složené oči – uzpůsobení k vnímání vnímání směru dopadajícího světla
 • barevné vidění: kostnaté ryby, obojživelníci,plazi, ptáci, většina savců
 • mžurka: obojživelníci, plazi a ptáci

sluchové a rovnovážné:

 • sídlo: vnitřní ucho
 • savci: 3 sluchové kůstky
 • obojživelníci, plazi, ptáci: 1 sluchová kůstka
 • vnější ucho: jen u ptáků a savců

čichové:

 • Jacobsonův orgán: u šupinatých plazů; chybí želvám, krokodýlům, ptákům a některým savcům

mechanické:

 • bezobratlí:hmatové orgány po celém těle
 • vodní bezobratlí, hmyz: hmatové brvy plní funkci proudového čidla
 • medúzy, korýši: ústrojí pro vnímání polohy
 • kobylky: tympanální ústroje (sluch) na předních nohou
 1. Základní typy smyslových orgánů

Receptory

 • dle toho odkud přicházejí:
  • exteroreceptory: vnější svět
  • interoreceptory: vnitřní orgány
  • proprioreceptory: podněty ze svalů, šlach a kloubů
 • dle podnětů:
  • mechanoreceptory
  • fotoreceptory
  • chemoreceptory
  • termoreceptory
  • nocireceptory
 1. Orgány založené na činnosti chemoreceptorů

Chemoreceptory – vnímají chemické látky rozptýlené ve vzduchu

 • čichové ústrojí:
  • čichové buňky tyčinkovitého tvaru na sliznici v horní části nosní dutiny
  • rychlá adaptace
  • vlasové výběžky se spojují v čichový nerv
 • chuťové ústrojí:
  • chuťové buňky = pohárky na jazyku, měkkém patře a v horní části hltanu
  • 4 základní pocity: sladko, slano, hořko, kyselo
 1. Orgány založené na činnosti fotoreceptorů
 2. Anatomie a fyziologie oka – světločivné buňky – typy

Ústrojí zrakové

 • elektromagnetické vlnění od 400 do 700 nm
 • oko embrya = váčkovitá vychlípenina mezimozku – dotkne se ektodermu = vznikne oční pohárek a základ čočky

koule oční:

 • uložena v očnici
 • 3 vrstvy:
  • Povrchová – bělima (sclera)
   • Tuhá bílá vazivová blána, vpředu přechází v rohovku (cornea)
   • Upínají se na ni okohybné svaly
   • Střední cévnatá
    • Cévnatka (chorioidea)
     • Vepředu vybíhá v řasnaté těleso (corpus ciliare), na jehož výběžcích je zavěšena čočka
     • Řasnatým tělesem protéká krev, ze které se vytváří komorová voda
     • Před ní je clona duhovka (iris), která má kruhovitý otvor zornici (pupila) – barvu duhovku určuje množství pigmentu
     • Čočka (lens)
      • Dvojvypuklá
      • Tahem vláken řasnatého tělesa se akomoduje
      • Mezi ní a sítnicí vyplňuje prostor sklivec (corpus vitreum)
      • Prostor mezi ní a rohovkou – rozdělen duhovkou; obě části vyplněny komorovou vodou:
       • Přední komora oční
       • Zadní komora oční
 • Vnitřní
  • Sítnice (retina)
  • Přiléhá k cévnatce
  • Pigmentová vrstva ( – výběžky těchto buněk spojeny dvojpólovými buňkami)
   • Tyčinky (130 mil. ) – černobílé vidění
   • Čípky (7 mil.) – barevné vidění
   • Slepá skvrna – místo, kde vystupuje zrakový nerv
   • Žlutá skvrna – největší hustota čípků
 • obraz: převrácený, zmenšený a skutečný
 • akomodace oka = vyklenutí čočky pomocí řasnatého tělíska
 • poruchy lomivosti čočky:
 • krátkozrakost (myopie) – větší zakřivení; obraz před sítnicí = rozptylky
 • dalekozrakost (hypermetropie)  – menší zakřivení; obraz za sítnicí = spojky
 • barevné vidění: čípky, 3 barvy = modrá, zelená, červná
 • barvocit = schopnost rozlišovat barvy
 • barvoslepost = neschopnost rozlišovat barvy (daltonismus – červená/zelená)
 • vidění za šera: tyčinky; jejich činnost umožňuje rhodopsin – světlem se rozkládá, tmou obnovuje
 • přídatné orgány:
 • víčka, spojivka, ústrojí slzní, okohybné svaly
 • slzní žláza
  • nad oční koulí
  • sekret: slzy (voda + sůl + mucin)
  • chrání rohovku před vysycháním
  • slzní váček – ve vnitřním koutku oka -> slzovod -> nosní dutina
 1. Receptory v kůži a jejich význam

Mechanoreceptory

 • receptory hmatové = Meissnerova tělíska
 • receptory chladu = Krauseho tělíska
 • receptory tepla = Ruffiniho tělíska
 • receptory tlaku = Vater-Paciniho tělíska
 1. Vnitřní receptory – proprioreceptory – jejich význam pro organismus

Proprioreceptory (= zaznamenávají natažení)

 • čidla pohybového ústrojí, zaznamenávají natažení a napětí svalů a šlach
 • podávají informace o činnosti svalstva potřebné pro udržení postoje těla, lokomoci, koordinovanou činnost těla..
 • šlachová tělíska
 • svalová vřeténka
 1. Onemocnění receptorů a důsledky z toho plynoucí.

Nemoci očí:

 • krátkozrakost – obraz se promítá před sítnicí, korekce rozptylkami
 • dalekozrakost – obraz se promítá za sítnicí, korekce spojkami
 • astigmatismus – vadné zakřivení rohovky
 • zelený zákal (glaukom) – zvýšení nitroočního tlaku
 • šedý zákal (katarakta) – usazování tukových látek na čočce
 • barvoslepost (daltonismus) – porucha v rozlišování některých barev, většinou dědičná
 •  slepota – poškození různých částí oka, může být i dědičná
 • šilhání (strabismus) – poruchy v souhře okohybných svalů
 • zánět spojivek – nečistoty, UV záření
 •  ječné zrno – zánět Meibomových žláz 

10. Ústrojí sluchové

 • slouží k přijímání zvukých vln a jejich přeměňování na mechanické vibrace
 • rozsah 16-20 000 Hz
 • sluchový aparát = Ucho (Auris)
 • vnější ucho
  • boltec (tvořen chrupavkou) + zevní zvukovod (trubice s jemnou kůží a mazovými žlázami  – uzavřena bubínkem (membrana tympani) – rozkmitají ji zvukové vlny
  • zachycení a vedení zvuku
 • střední ucho
  • ve spánkové kosti
  • nosohltanem spojeno s Eustachovou trubicí – vyrovnává tlaky mezi nimi
  • 3 kůstky, tvoří systém pák à až 30ti násobné zvětšení síly kmitu:
   • kladívko (Malleus) – přirostlé k bubínkou, spojeno s kovadlinkou
   • kovadlinka (incus) – spojená s třmínkem
   • třmínek (stapes) – zasazen do oválného okénka kosti skalní
 • vnitřní ucho
  • uloženo v kosti skalní
   • kostěný labyrint s perilymfou
    • 3 polokruhovité kanálky – statokinetické ústrojí
    • Předsíň – do ní vedou z dutiny stř. ucha oválné a kulaté okénko
     • Kulaté okénko – uzavřeno tenkou blánou
     • Oválné okénko – je v něm vsazen třmínek
     • Blanitý hlemýžď s endolymfou
     • hlemýžď (cochlea) – v blan. l.; má vlastní sluchový aparát = Cortiho orgán – uvnitř jsou buňky s tuhými výběžky (= osinkové buňky) a nad nimi krycí membrána

vnímání zvuku:

 • kmity –> sluchovými kůstkami na oválné okénko à na perilymfu
 • ta rozkmitá spodní stěnu hlemýždě (spodní blána) – přenesou se na endolymfu – pohybem buněk proti sobě à podráždění osinkových buněk Cortiho orgánu

11. Ústrojí statokinetické

 • rovnovážné ústrojí ve vnitřním uchu
 • receptory: otolity (vláskové buňky zanořené v rosolovité hmotě s krystalky Ca solí)
 • smyslové signály vedeny přes sluchověrovnovážný nerv do mozečku a mozkového kmene
 • mořská nemoc = kinetóza = při déle trvajícím dráždění rovnovážného ústrojí

- statické ústrojí:

 • vnímání polohy
 • ve vejčitém a kulovitém váčku blanitého labyrintu
 • políčka s vysokými epitelovými buňkami, které mají na konci jemné vlásky a jsou zanořeny do rosolovité hmoty s drobnými krystaly vápenatých solí (statokonie)

- kinetické ústrojí:

 • ve 3 polokruhovitých kanálcích blanitého labyrintu
 • ampulky s dlouhými vlasovitými buňkami
 • drážděny při pohybu hlavou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>