18. Členovci

(charakteristika kmene členovců – klepítkatci, korýši, vzdušnicovci, se zvláštní pozorností na hmyz; charakteristika, stavba těla, rozmnožování, klasifikace, ekologicky a ekonomicky významné druhy)

Říše: Animalia – nověji Opisthokonta

Podříše: Metazoa (mnohobuněční)

Skupina kmenů: Coelomata  – pravá tělní dutina – vzniká schizocoelně (A)

Kmen: Členovci (arthropoda)

Kmen: Členovci

 • druhově nejpočetnější kmen (80% živočišných druhů)
 • ovládli všechna prostředí, všechny biotopy
 • článkované končetiny
  • jednovětevné – hmyz
  • dvouvětevné – korýši
 •  pevná a tvrdá kutikula = chitinová ochrana těla, regulace pohybu vody, vnější kostra
 • heteronomní segmentace = různě stavěné články
  • hlavohruď-zadeček (pavoukovci, roztoči, sekáči)
  • hlava-hruď-zadeček (hmyz)
 • mixocoel: splynutí coelomu a blastocoelu
 • vývoj křídel (osidlování různých míst)
 • obrovská rozmnožovací schopnost (Spousta nepřátel)
 • parthenogeneze
 • rozvoj smyslových orgánů, pohybových orgánů (příčně pruhované svaly, ale unavitelné)
 • exoskelet, sklerity (destičky) spojeny membránami nebo klouby
 • Svlékání = ekdyze
  • Ekdyzon – hormon urychlující svlékání
  • Juvenilní hormon = neotenin – proti svlékání
 • každý článek nese jeden pár přívěsků (dochází k jejich přeměnám)

tělní soustavy:

 • CS: otevřená
  • krvomíza (hemolymfa) se vylévá do dutiny tělní; proudí směrem k hlavě
  • Trubicovité či vakovité srdce v osrdečníku (s ostiemi) na hřbetní straně
  • NS: žebříčkovitá, splývání ganglií; třídílné nadjícnové ganglium, podjícnové ganglium
  • Smysly:
   • složené oči
    • Omatidia = očka, mozaikové vidění
    • Ocelli = z omatidií; jednoduché oči
    • Smyslové brvy = senzily
    • Statocysty = instinktivní chování
    • DS:
     • Žábry – vodní živočichové
     • Plicní vaky – pavoukovci
     • Vzdušnice=tracheje;stigma – průduch; intima – chitinová výztuž
    • TS:
     • Přední a zadní část (ektoderm) – přizpůsobení
     • Střední část (entoderm) – trávicí f-ce; někdy slepé výběžky nebo ústí trávicí žlázy
    • VS:
     • Nefridie – nálevky uzavřeny váčky coelomového původu (tykadlové žlázy korýšů, kyčelní žlázy pavoukovců) – někdy přeměna ve snovací či slinné žlázy
     • Malpighické trubice – ústí do střeva
     • Nefrocyty – při stěnách cév
    • RS:
     • Většinou gonochoristé
     • Pohlavní dimorfismus
     • Vnitřní oplození
     • Typické pohlavní chování, páření, péče o potomky
     • Ektohormony = feromony

 Podkmen: Klepítkatci (Chelicerata)

 • 1. pár končetin = klepítka (chelicery) – příjem potravy
 • 2. pár končetin = makadla (pedipalpy) – hmatová f-ce
 • Hlavohruď (přední část = prosoma)
 • 4 páry kráčivých končetin připojených k hlavohrudi
 • 6 párů končetin; některé přeměněny
 • Zadeček (zadní část = opistosoma) většinou nečlánkovaný
 • Jednoduché oči

Třída: Hrotnatci (Merostomata)

vyhynulí: Řád Kyjonožci

 • vodní klepítkatci; připomínali štíry; v trnu měli jed
 • chybí hřbetní štít, značné rozměry (až1,8 m)

současní: Řád Ostrorepi

 • složené oči, vnější žábry, trn sloužící k vyhrábávání kořisti při pobřeží, velmi dobrý imunitní systém
  • Ostrorep americký (60 cm, pobřeží Mexického zálivu)
  • Ostrorep molucký (pobřeží moře JV Asie)

Třída: Pavoukovci (Arachnida)

Řád: Štíři (Scorpionida)

 • fylogeneticky velmi stará skupina (od svrchního siluru)
 • tělo kryto chitinovým krunýřem
 • zadeček zakončen jedovou žlázou – telsonem
 • makadla (pedipalpy) přeměněna v klepeta
 • DS: plicní vaky
 • Draví, suchomilní, vydrží dlouho hladovět
 • Samice nosí mláďata na hřbetě
 • Předávání spermatoforu, předchází „zásnubní hry“, vyvinut sexuální dimorfismus
 • Neurotoxin nebo hemolytický jed – čím menší klepeta, tím jedovatější
  • Štíř středomořský (Z Středomoří)
  • Veleštír obrovský (největší,18 cm, Z Afrika)
  • Štír kýlnatý (běžný evropský druh, Slapy – ne původní lokalita)

Řád: Štírci (Pseudoscorpionida)

 • Nemají protaženou zadní část jako štíři
 • Několik mm, zploštělí, zadeček zřetelně článkovaný
 • DS: vzdušnice
 • Chelicery se snovacími žlázami
 • Pedipalpy s jedovou žlázou, klepítkovité
 • Pod kůrou, kameny, v knihách
 • Pohybují se vpřed i vzad (adaptace k pohybu ve škvírách)
 • Hubí škodlivé roztoče, pisivky a jiný hmyz)
  • Štírek obecný (napadá i štěnice,4 mm)
  • Štírek knihovní (1-1,5 mm, ptačí hnízda, stodoly, knihy)

Řád: Štípenky (Palpigradida)

 • Bičíkovitý výběžek na zadečku
 • Slepé, nepigmentované; žijí pod kameny

Řád: Bičíkovci (Uropygida)

 • „bičík“ = článkovaný přívěsek na zadečku vyrůstající z telsonu (zadní tykadlo, mechanoreceptor)
 • Drobné chelicery; nápadné pedipalpy
 • Tropy a subtropy

Řád: Pavoukovci (Arachneida)

 • Nejbohatší řád klepítkatců, cca 20 000 druhů
 • Převážně suchozemští dravci
 • Hlavohruď + stopka + zadeček
 • Drápky na končetinách – ke snování a čištění pavučin
 • Chelicery ze dvou článků – bazální část + drápek (nepohyblivý prst vymizel); různě silný jed
 • Pedipalpy u samců zduřelé, uvnitř komůrka – nasaje spermie a vsune makadlo do kloaky samice (kopulace, ne spermatofor)
 • Zakrnělé končetiny10. a  11. segmentu -> přeměna ve snovací bradavky –“pavučiny“
 • Stavba sítě řízena instinktivně = nepodmíněné reflexy
 • TS: trubicovitá, rozvětvené střevo, před řitním otvorem dutina; kloaka; mimotělní trávení
 • DS: jeden/dva páry plicních vaků
 • Jednoduché oči (8); mechanoreceptory (brvy a vlásky po těle); chemoreceptory
 • RS: gonochoristé, vnitřní oplození, péče o mláďata, samec přenáší spermie na makadlech, vývin přímý, kokon si nosí (lovčíci); kanibalismus
 • Podle typu pavučiny můžeme určit pavouka – na pavučinách signální vlákna
  • Sklípkani – doupata v zemi; pletou punčošky
  • Šedivečka plotová – sítě v suché vegetaci, pletiva plotů
  • Lovčík vodní – břehy stojatých vod, běhá po hladině, potápí se
  • Pokoutník domácí – vodorovné sítě v rozích
  • Skákavka pruhovaná – neloví do sítí, ale skáče
  • Slíďák hajní – slunné okraje listnatých lesů
  • Stepník rudý – teplé oblasti
  • Snovačka jedovatá – „černá vdova“ – smrtelně jedovatá (Středomoří; Stř Asie)
  • Třesavka pekáčovitá – hromady kamení
  • Vodouch stříbřitý – vodní; bublina vzduchu se drží díky adhezi mezi chloupy
  • Zápředník mokřadní
  • Křižák obecný – složitá pavučina se signálními vlákny; kříž na zadečku
  • Běžník květomilný – na květech číhá na hmyz; barvoměna dle barvy květu

Řád: Solifugy

Řád: Sekáči (Opilionida)

 • Hlavohruď široce nasedá na článkovaný zadeček, chybí snovací bradavky
 • Autonomie = „odhození končetiny“ – postupně dorůstá – vždy při svlékání
 • Kořist usmrtí stiskem klepítek
 • Samice mají kladélka, samci penis à kopulace, ne spermatofor
  • Sekáč domácí
  • Sekáč rohatý
  • Klepítník karpatský – Slovensko
  • Plošík malý – nemá autotomii, noční živočich, ploché tělo

 Řád: Roztoči (Acarida)

 • podřády: klíšťata, čmelíkovci, sametkovci, pancířníci, zákožkovci (skladokazové, zákožky)
 • celkem 10 000 druhů
 • tělní segmentace není moc zachována; tělo většinou splývá v jeden celek
 • dravci, paraziti nebo saprofyti; často vyvolávají alergie
 • půdní roztoči -> tvorba humusu (součást edafonu)
 • nepřímý vývoj; gonochoristé
  • Čmelík kuří – napadá ptáky a drůbež; může přejít i na člověka
  • Klíště obecné
   • Hlava = gnatosoma
   • Hruď + zadeček = idiosoma
   • Ústní aparát = hypostom
   • Hellerůf orgán – vnímání tepla a CO2
   • Protisrážecí idiotoxin
   • Larvy 6nohé; dospělci 8nohé – dospívají až po přísunu krve
   • Encefalitida, lymeská borelióza
   • Klíšťák – parazit holoubat; nepřenáší choroby
   • Roztočík včelí – napadá vzdušnice včel
   • Sviluška chmelová
   • Trudník lidský; psí – v mazových žlázách
   • Sametka rudá – výrazně rudé zabarvení; často na zdech
   • Sametka zarděnková – larvy působí vyrážky
   • Vodule – sladké vody, dravci
   • Zákožka svrabová – svrab; chodbičky pod kůží
   • Sladokaz moučný – sýpky, sklady – ničí zásoby
   • Vlnovník révový – parazit vinné révy
   • Kleštík včelí – původce varroázy
   • Pancéřník – součást edafonu

Řád: Krabovci – velké pedipalpy, dravci

Řád: Nohatky

 • Malá skupina mořských klepítkatců (cca 500 druhů)
 • Tenké, tyčinkovité tělo je dlouhé asi 0,2-1,5 cm
 • Většinu těla tvoří prosoma, opistosoma zakrnělé
  • Nohatka pobřežní –18 mm, žije na sasankách

Podkmen: Korýši (Crustacea)

 • asi 20 000 druhů
 • kosmopolitní rozšíření

–          tělo: hlava + hruď + zadeček

–          chitinová kutikula, krunýř (karapax) nebo skořápka

–          dvouvětevné končetiny

–          primárně vodní, dýchání žábrami nebo celým povrchem těla

–          2 páry tykadel – antenuly, anteny, 1 pár kusadel (mandibuly), 2 páry čelistí (maxily)

–          Gonochoristé, různé typy larev (x raci); někdy péče o potomstvo; parthenogeneze

–          Smysly: statocysty na bázi prvního páru tykadel, složené či jednoduché oči

Třída: Lupenonožky

                Řád: Žábronožky

 • Žábronožka letní
 • Žábronožka solná

Řád: Lupenonozi, Listonozi

 • Listonoh jarní
 • Listonoh letní

Řád: Perloočky, Hrotnatky (Cladocera)

 • bočně zploštělý krunýř (karapax); furka
 • jedno složené oko splynulé ze dvou očí + naupliové oko
 • srdce
 • heterogonie = střídání parthenogeneze a pohlavního rozmnožování
  • Hrotnatka obecná
  • Perloočka
  • Ramenářka

Třída: Klanonožci

 • Drobní, sladkovodní i slanovodní, výskyt po celý rok (i pod ledem)
 • Tělo bez karapaxu
 • Chybí žábry a srdce
 • Jednoduchá omatidia
 • Samičky nosí vajíčka v ovisaku/visacích
  • Buchanka
  • Vznášivka
  • Chlopek

Třída: Kapřivci

 • ektoparazité ryb a pulců (hemofágové)
 • ploché tělo s dvěma přísavkami a bodcem – do kořisti vypouštějí jed; ploutvička
  • Kapřivec plochý

Třída: Svijonožci

 • mořští, přisedlí, vápenité destičky, štít
 • TS ve tvaru „U“
 • Hermafrodité
  • Válej stvolnatý
  • Svijonožec – kolonie; přírůstá na keporkaky nebo lodě a zvyšuje tak jejich ponor

Třída: Rakovci

 • pevný krunýř, počet tělních článků = 21; stálý počet končetin
 • na zadečkových článcích končetiny

Řád: Desetinožci

 • mohutná klepeta (alespoň na jedné hrudní nožce); 5 párů kráčivých končetin
 • velmi dobrý zrak
  • Garnáti
  • Krevety
  • Langusty – nemají klepeta
  • Raci – vápencová tělíska ve výběžcích střeva = rakůvky (doplnění minerálů při inkrustaci; telson)
  • Krabi – kruhovité tělo; 2 klepeta; na hlavě otvory – písek – f-ce otolitu
  • Humři – dvě klepeta: kleště + nůžky

Řád: Stejnonožci

 • chybí karapax, slano- i sladkovodní
  • Beruška – stojaté vody
  • Stínka – vlhkost; pseudotracheje na zadního nohách
  • Svinka – sušší biotopy; svinují se

Řád: Různonožci – Blešivec potoční: bioindikátor

Podkmen: Vzdušnicovci

–          dýchají soustavou vzdušnic, které prostupují a okysličují všechny tkáně

–          hemolymfa proto slouží POUZE k rozvodu živin

–          jeden pár tykadl, nohy vždy nerozvětvené

 • hlava + trup (více nohou) – mnohonozí, stonožkovci
 • hlava + hruď + zadeček (3 páry nohou z hrudi) – šestinozí

–          jako první se přizpůsobili životu na souši

Třída: Stonožky

 • masožravé, dravé
 • tělo mírně zploštělé
 • pohlavní orgány ústí vzadu
 • jeden pár niťovitých tykadel
 • každý článek nese jeden pár nohů, které vyrůstají z bočních skleritů
 • maxillipedy = čelistní nožky, modifikovaný 1. pár kráčivých končetin
 • vlečné nožky = na konci těla (mechanoreceptory)
 • jedová láza
 • tropické stonožky – až30 cm
  • Stonožka škvorová
  • Stonoha
  • Strašník Dalmatský
  • Zemivka – slepá, málo pigmentovaná a sklerotizovaná, součást edafonu

Třída: Mnohonožky

 • protáhlé vakovité tělo, na průřezu kruhové
 • složeno z velkého počtu článků, dvojice sousedních článků srůstají = diplosomity -> 2 páry nohou na jednom článku
 • nohy připojeny zespodu
 • gnathochilarium – kousací mandibuly a destička z maxil na drcení
 • býložravé, žijí v tlejícím listí
 • pohlavní orgány ústní v přední části těla
  • Mnohonožka zemní
  • Plochule
  • Svinule
  • Chobotule
  • Chlupule

Nadtřída: Šestinozí

Třída: Entognatha

 • ústní ústrojí zanořené do hlavové kapsule
 • tykadla mají svalovinu v každém článku krom posledního
 • svlékají se i dospělci
 • primárně paterní
 • ametabolie
 • spermatofor

Třída: Chvostokoci

 • drobní půdní živočichové, 8 jednoduchý omatidií
 • součást edafonu, tvorba humusu
 • furka na zadečku = skákací aparát
 • masožravé druhy (kanibalismus)
  • Poskok škodlivý
  • Mákovka vodní
  • Podrepka
  • Huňatka
  • Slověnka
  • Larvěnka obrovská

 Podkmen: Trojlaločnatci

–          doposud popsáno asi 4000 druhů, které paleontologové řadí do dvou tříd – Trilobithoidea + Trilobita

Třída: Trilobiti (Trilobita)

 • nejprimitivnější a nejstarší zástupci členovců
 • kambrium – perm (prvohory); nej rozmach v siluru
 • obyvatelé mělkých pobřežních moří
 • čr: Barrandien (Barrandova pánev u Prahy)
 • tělo: hlava + hruď + zadeček; osní (střední) část; 2 části postranní (pleurální)
 • dvouvětevné končetiny s žaberními výběžky
 • potrava – drobní živočichové; potravou ryb

Třída: Hmyz

–          jedna z nejúspěšnějších skupin živočichů (75 % všech živočišných druhů, objevil se před 350 milióny let – perm, prvohory)

 • příčiny úspěšnosti:
  • malá velikost těla
  • ochrana těla: exoskelet, chitinová kutikula (bílkovina sklerotik, vosková vrstva)
  • velká pohyblivost – příčně pruhované svaly, křídla, členěné nohy..
  • vysoká rozmnožovací schopnost (hodně vajíček, obaly..)
  • rozvoj specializovaných smyslových orgánů a instinktivního chování
  • heteronomní segmentace
  • kosmopolitní organismy

–          tělo:

 • Hlava (caput)
  • Řídící a smyslové centrum
  • Modifikace ústního ústrojí:
   • Kousací (brouci)
   • Sací (motýli)
   • Bodavě sací (komáři)
   • Lízací (mouchy)
   • Vzniká srůstem 6 článků (každý nese jeden pár přívěsků):
    • Složené oči ( z omatidií)
    • Jednovětevná tykadla
    • Nic
    • Kusadla
    • Čelisti
    • Spodní pysk s makadly à příjem potravy, orientace v prostoru
    • Hruď (thorax)
     • Pohybové centrum
     • Vzniká srůstem 3 článků: předo-; středo-; zadohruď
     • U dospělců každý článek nese 1 pár končetin
      • Modifikace končetin: kráčivé, skákací, plovací, hrabavé, loupeživé, přichycovací, sběrací
      • Středo- a zadohruď = nesou vždy 1 pár křídel (evolučně: vychlípeniny pokožky – ne jako u ptáků!)
       • Modifikace křídel:
        • krytky (kobylky, kudlanky, škvoři)
        • polokrovky (ploštice)
        • krovky (chitin – brouci)
        • kyvadélka (dvoukřídlí
        • druhotná ztráta (blechy, vši)
 • Zadeček (abdomen)
  • Složen z 6-11 článků
  • Primitivní skupiny a některé larvy mají na zadečku zbytky končetin
  • Modifikace:
   • Kladélko (samičky kobylek)
   • Žihadlo (samičky vos)
   • Cerky (=přívěsné štěty; škvoři)

–          TS: chybí hepatopankreas

–          VS: Malpighiho trubice (metabolity z hemocoelu, ústí do střeva)

–          Smysly:

 • Složené oči z omatidií
  • Denní
  • Noční
  • večerní
  • Jednoduché oči typu ocellus – hlavně létavé formy – na čele max. 3 v trojúhelníku à orientace

–          RS:

 • Gonochoristé
 • Někdy pohlavní dimorfismus
 • Vnitřní oplození
 • Ektohormony – feromony
 • Parthenogeneze
 • Samice kladou vajíčka
 • Výjimečně viviparie – larvy se líhnou v těle samičky
 • Nepřímý vývoj – přes proměnu; larvy se svlékají, řízeno hormonálně

 

Vývoj hmyzu:

–          ametabolie

 • larva vypadá jako embryo
 • chvostnatky, rybenky

–          hemimetabolie

 • starobylejší skupiny hmyzu
 • larvy se podobají dospělcům (= imaga) – stejný typ ústního ústrojí (a tedy i typ potravy), vyvinuty základy křídel a pohlavních orgánů (postupně dozrávají); větší odchylky tam, kde larvy (= nymfy) žijí v odlišném prostředí než imaga (v půdě, ve vodě; např. jepice, pošvatky, vážky)
 • chybí stadium kukly
 • dospělci se nesvlékají

–          holometabolie

 • odvozenější skupiny hmyzu 
 • larvy nápadně odlišné od dospělců – nikdy nemají vnější zákady křídel a pohlavní orgány, jiný typ ústního ústrojí (a tedy i jiný typ potravy), imaginální terčky (skryté vnitřní základy znaků budoucího imaga), stemmata (nemají pravé ocelli) 
 • kukla (pupa) – klidové stadium, nepohyblivá, nepřijímá potravu

 

Systém hmyzu

Podtřída: Bezkřídlí (Apterygota)

                Řád: Rybenky) – Rybenka domácí

Podtřída: Křídlatí (Pterygota)

                Infratřída: Paleoptera – starobylá; křídlo kolmo na tělo (vážky, jepice)

                Infratřída: Neoptera – skládají křídla ploše na zadeček

Skupina Hemimetabolia = Hmyz s proměnou nedokonalou = VAJÍČKA – LARVA (NYMFA, NAJÁDA) – DOSPĚLEC

                Řád: Jepice

 • 2 páry blanitých křídel
 • nymfy žijí několik let ve vodě
 • subimago = svléká se již okřídlené stadium
 • dospělci žijí krátce (pouze se spáří); zakrnělé ústní ústrojí
 • kosmopolité
  • Jepice obecná (2-3 štěty-cerky na zadečku)

Řád: Vážky

 • velké složené oči, krátká tykadla
 • blanitá křídla s hustou žilnatinou
 • dravé nymfy, 10 – 15 svlékání
  • Motýlice
  • Vážky
  • Šídla
  • Šidélka

Řád: Pošvatky – bioindikátory

 • Pošvatka rybářice

Řád: Švábi (Blattodea, Blattoptera)

 • zploštělé tělo, kousací ústní ústrojí
 • přední křídla užší, kožovitá (krytky)
 • samice kladou vajíčka ve společných chitinových pouzdrech = oothéky
 • noční živočichové
 • kosmopolité
  • Šváb americký
  • Šváb domácí – synantrop
  • Rus domácí

Řád: Škvoři

 • zkrácená přední křídla, zadní křídla harmonikovitě složená pod předními
 • na zadečku cerky = klíšťky
 • kousací ústní ústrojí, všežraví
 • péče o potomstvo
 • kosmpolotié
  • Škvor obecný

Řád: Kudlanky

 • pár uchopovacích končetin
 • oothéky
 • dravci; manželský kanibalismus
  • Kudlanka nábožná

Řád: Všekazi, termiti (Isoptera)

 • obligátní společenstva; kasty (matky, samci, dělníci, vojáci)
 • tropy, subtropy
 • bez pigmentu, úplně slepí
 • mohutné kousací ústrojí
 • symbiotičtí prvoci v TS (k trávení celulózy)
 • termitiště až2,5 m

Řád: Pakobylky, strašilky, lupenitky

 • býložravé
 • mimikry a krytí = napodobují tvarem těla listy nebo větvičky; druhotně bezkřídlé
 • parthenogeneze
  • Pakobylky
  • Strašilky
  • Lupenitky

Řád: Rovnokřídlí (Orthoptera)

 • přední pár křídel modifikován na krytky
 • zadní pár končetin – protažená stehna a holeně (modifikace ke skákání)
 • samci stridulují – zvuky  -> sluchové ústrojí na kolenech nebo na zadečku
 • silné kousací ústrojí
 • samičky mají kladélka
 • kosmopolité
  • Kobylky
  • Cvrčci
  • Krtonožky
  • Sarančata
  • Marše

Řád: Všenky – Luptouši; Péřovky

 • ektoparaziti ptáků a savců
 • ústní ústrojí kousací až bodavě savé (krevsající)
 • živí se peřím, srstí, částmi pokožky
  • Luptouš slepičí
  • Péřovka holubí
  • Všenka psí

Řád: Vši (Anoplura)

 • ektoparaziti savců (bodavě savé ústrojí)
 • druhotně bezkřídlí
 • chápavé nohy
 • vajíčka = hnidy (líhnou se po 8 dnech)
  • Veš dětská; muňka; šatní
  • Sloní vši; všiváci – parazitují na slonech a praseti bradavičnatém

Řád: Stejnokřídlí – Křísi, Mery, Molice, Mšice, Červci

 • výhradně suchozemský hmyz
 • bodavě sací ústrojí
 • křísi: krátká tykadla, stridulační a sluchové orgány, okřídlení, dobře skáčí, pouze fytofágní
 • mery: přední křídla pevnější
 • molice: tělo kryto voskem, klidové stadium (obdoba kukly)
 • mšice: složitý generační cyklus, eusociální
 • červci: samec jeden pár křídel, samice apterní, klidová stadia
  • Cikády
  • Mšice
  • Puklice
  • Červci
  • Molice skleníková
  • Pěnodějka červená

Řád: Ploštice (Heteroptera)

 • bodavě sací ústrojí
 • barevné kožovité polokrovky
 • pachové žlázy
 • péče o potomstvo (i samec)
  • suchozemské: RUMĚNICE, KNĚŽICE, VROUBENKA, ZÁKEŘNICE ČERVENÁ, ŠTĚNICE DOMÁCÍ, LOVČICE
  • vodní: VODOMĚRKA, BRUSLAŘKA, SPLEŠŤULE, KLEŠŤANKA, BODULE, ZNAKOPLAVKA

 Skupina Holometabolia = Hmyz s proměnou dokonalou VAJÍČKO – LARVA – KUKLA – DOSPĚLEC

                Řád: Síťokřídlí (Neuroptera)

 • Zlatoočka
 • Mravkolev

Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)

 • 2 páry křídel s řídkou žilnatinou; 2. pár zřetelně menší
 • Kousací nebo lízací ústní ústrojí
 • Složené oči + 3 ocelli
 • Někteří žijí ve společenstvech
  • Širopasí: larvy = polypodní housenice
   • Pilatka; Ploskohřbetka; Pilořitka
   • Štíhlopasí: samičky mají kladélko, larvy apodní
    • Žlabatky; Lumci, Lumčíci, Včely, Vosy, Sršni, Čmeláci, Mravenci

Řád: Brouci (Coleoptera)

 • asi 350 000 druhů
 • 1. pár křídel = krovky; mezi nimi malý trojúhelníkovitý štítek
 • Kousací ústní ústrojí
 • Larva ponrava
 • Článkovaný zadeček (kryt krovkami)
 • masožraví Adephaga: STŘEVLÍCI, SVIŽNÍCI, POTÁPNÍCI, VÍRNÍCI, KRAJNÍCI
 • všežraví Polyphaga: HROBAŘÍK OBECNÝ, DRABČÍK ZDOBENÝ, PÁTEŘÍČEK SNĚHOVÝ, SVĚTLUŠKA VĚTŠÍ, SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ, ROHÁČ OBECNÝ, CHROBÁK VELKÝ, ZLATOHLÁVEK HLADKÝ, NOSOROŽÍK KAPUCÍNEK, LISTOKAZ ZAHRADNÍ, CHROUST MLYNAŘÍK, KRASEC MĚĎÁK, KOŽOJED OBECNÝ, ČERVOTOČ PROUŽKOVANÝ, POTEMNÍK MOUČNÝ, TESAŘÍCI, MANDELINKA BRAMBOROVÁ, KLIKOROH BOROVÝ, NOSATEC LÍSKOVÝ, LÝKOŽROUT SMRKOVÝ

Řád: Dvoukřídlí (Diptera)

 • vyvinutý pouze první pár křídel (řídká žilnatin)
 • druhý pár přeměnn na kyvadélka = haltery
 • všechny hrudní články srůstají
 • douhorozí Nematocera: dlouhá mnohočlánková tykadla, štíhlé tělo
  • zástupci: TIPLICE, KOMÁŘI, BEDLOBYTKY
  • krátkorozí Brachycera: krátká tykadla do 4 článků, zavalité tělo
   • zástupci: OVÁDI, BZIKAVKY, VRTULE, MOUCHY, OCTOMILKY, BODALKY, STŘEČCI, MASAŘKY, PESTŘENKY

Řád: Blechy

 • 3. pár nohou skákací, zakrnělé oči, bodavě sací ústní ústrojí
 • Parazituje dospělec, larvy se živí organickými zbytky
  • Blecha domácí; psí; kočičí; morová; písečná

Řád: Chrostíci

 • ochlupená křídla (neprůhledná); kousací ústní ústrojí
 • žijí v blízkosti vod
 • larvy žijí ve vodě a staví si příbytky z různých materiálů

Řád: Motýli (Lepidoptera)

 • malá hlava s dlouhými tykadly
 • dva páry křídel s pestrobarevnými šupinami
 • larvy housenky (polypodní) – býložravé; nožní pahýly, krátká tykadla, jednoduché oči, kousací ústní ústrojí; lysé, chlupaté, s výrůstky, hedvábné vlákno – např. bourec
 • dospělci se živí květním nektarem
 • můry – aktivní v noci; housenky kokon (x lišajové – kukla) – nevýrazné, tlustší, chlupatější, v klidu roztažená křídla)
 • motýli – paličkovitě zakončená tykadla, metamorfóza v kukle, v klidu křídla skládají, křídla nespojená – pohyb každým zvlášť
  • Mol šatní
  • Obaleč dubový; jedlový; jablečný
  • Zavíječ voskový; moučný; skladištní
  • Píďalka angreštová;podzimní; tmavoskvrnáč
  • Lišaj smrtihlav; paví oko; Dlouhozubka svízelová; Martináč hrušňový; Bourec Morušový
  • Bekyně mniška; Štětconoš trnkový; Smutník jílkový
  • Stužkonoska modrá; Můra Gama, Osenice polní
  • Přástevník medvědí, Přástevníček americký
  • Otakárek fenyklový, Otakárek ovocný, Pestrokřídlec podražcový, Jasoň červenooký
  • Perleťovec stříbropásek, Bělpásek topolový, Batolec duhový, Babočky (paví oko, admirál, osiková, bodláková)
  • Ohniváček celíkový, modrásek
  • Bělásek zelný; řepný, Žluťásek řešetlákový

Řád: Střechatky

 • střechovitě složená šedá křídla jsou hustě žilkovaná
 • kousací ústní ústrojí; larvy žijí ve vodě (tracheální žábry, dravé)
  • Střechatka obecná

Řád: Dlouhošíjky (Raphidioptera)

 • dlouhá předohruď, průhledná křídla (nápadná plamka), dlouhé kladélko, kousací ústní ústrojí
 • dravé, žijí v lesích
  • Dlouhošíjka žlutonohá

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>