20. Ptáci, plazi

Třída: Plazi – mají zárodečné obaly; vývoj přímý; vajíčka se žloutkem, kryta skořápkou, produkovanou vejcovody; oplození výlučně vnitřní = mizí vazba na vodní prostředí; nový typ ledviny; speciální rohovinové šupiny; větší pohyblivost končetin a hlavy; výrazně rozvinutá lebka; živočišná potrava; využijí i rostlinnou; 95% ještěři a hadi; studenokrevnost; soběstačná mláďata; druhotné (tvrdé) patro; mezižeberní svaly; vomeronasální orgán – dutina patra, ústí do nosní dutiny – analyzuje chemické podněty zvenčí; termoreceptory pro kořist; rozeklaný konec jazyka; zvuky – gekoni, želvy, krokodýli

 • Nadřád: Anapsida
  • Řád: Želvy – před100 millety; krunýř – plastron + karapax; dýchají plícemi; vejcorodé; želva bahenní – u nás; želva nádherná; kajmanka dravá; želva zelenavá; žlutohnědá; sloní; obrovská; kožatka velká
 • Nadřád: Lepidosauři
 • Řád: Haterie – temenní oko (čočka i rohovka); žebra hrudní, krční i břišní; haterie novozélandská
 • Řád: Šupinatí– trias; protáhlé tělo s oddělenou hlavou a částí trupovou a ocasní; patří sem i dvouplazi
  • Podřád: Ještěři– živorodí, vejcorodí či vejcoživorodí; autotomie-ploténka,ocas dorůstá, ale jen s pevným vazivem – ne páteř
   • Čeleď: gekonovití – gekon obrovský; turecký
   • Čeleď: leguánovití – leguán zelený; mořský
   • Čeleď: chameleonovití – chameleon obecný
   • Čeleď: ještěrkovití – ještěrka zelená; obecná; živorodá
   • Čeleď: slepýšovití – slepýš křehký
   • Čeleď: varanovití – varan komodský – dokáže ulovit i jeleny a prasata a útočit ocasem
  • Podřád: Hadi –vývojově nejmladší plazi; vyvinuli se z varanovitý; nej rozvoj ve třetihorách; pohyblivé některé kosti lebky → polykání obrovské kořisti
   • Čeleď: hroznýšovití – některý druh o snůšku vajec pečují; kořist dusí – anakonda velká; krajta                      mřížkovaná; hroznýš královský
   • Čeleď: užovkovití – užovka obojková; podplamatá; hladká; stromová – všechny u nás
   • Čeleď: korálovcovití – kobra indická; mamby; tajpani; bungaři
   • Čeleď: zmijovití – zmije obecná
   • Čeleď: chřestýšovití – sklopné duté zuby; chřestidlo – zbytky svlečné kůže
 • Nadřád: Archosauři –vůdčí obratlovci druhohor; koncem křídy jich většina vymírá – ptakoještěři a dinosauři; přežívají ptáci a krokodýli
  • Řád: Krokodýli – kýlovitý ocas; kůže kryta rohovitými štíty podloženými kostěnými destičkami; vnitřní nozdry (choany); druhotné patro; dobře plavou; téměř rozdělená srdeční komora; vyvinutější mozek; částečně rozlišený chrup – zuby v jamkách; bránice; dobří běžci; živí se obratlovci a mršinami; pečují o vejce a mláďata – krokodýl nilský

 

Třída: Ptáci – dvounozí; péče o potomstvo; vejcorodí; let – nejsilnější metabolismus; peří z keratinu; kostrční žlázy; kostra pneumatizována; obratlů 10-26; plíce s 5 páry plicních vaků; běhák; čtyři prsty; vylučují kysenu močovou; syrinx = hlasový orgán – v místě, kde se průdušnice dělí na průdušky; furcula = srůst klíčních kostí. Mláďata: – krmivá = nidikolní – pěvci, tučňáci, trubkonosí, brodiví, dravci, sovy, kukačky, lelci, srostloprstí, šplhavci- nekrmivá = nidifugní – samostatná mláďata

 •  Řády: Pštrosi a Tinamy – polygonie – mnohoženství; mláďata nidifugní; pštros dvouprstý; nanduovití; emu australský; kasuáři; moa + Aepyornitidae – vyhubení; kiviové
 • Řád: Trubkonosí – rybožraví; albatrosi; burňáci
 • Řád: Tučňáci – nelétaví; Antarktida; Nový Zéland; Madagaskar
 • Řád: Potáplice – u nás vzácně v zimě
 • Řád: Potápky – roháč velký – u nás nejhojnější z řádu
 • Řád: Veslonozí – terefejové, faetoni, fregatky, pelikáni, kormoráni (kormorán velký) – „rybáři“
 • Řád: Brodiví – čáp bílý; černý; marabu; kondoři; volavka popelavá; kvakoš; bukač; ibisi – kolpík bílý
 • Řád: Plameňáci – živí se korýši
 • Řád: Vrubozobí – labuť velká; husa velká; kachna divoká; lžičák pestrý; polák velký; chocholačka; morčáci; kajky
 • Řád: Hrabaví – kur domácí; hoacin; taboni; krocani; tetřev hlušec; tetřívek obecný; kur bankivský – předek kura domácího; pávi; bažant obecný; koroptev obecná; křepelka polní; perlička kropenatá; předek perličky domácí
 • Řád: Dravci – sokol stěhovavý; poštolka obecná; krahujec; káně lesní; jestřáb; supi; orli; včelojed; luňáci; orli mořští; moták pochop; pochop rákosní
 • Řád: Krátkokřídlí – jeřáb popelavý; chřástal; lyska černá; slípka zelenonohá; chřástal polní; drop velký; seriema
 • Řád: Dlouhokřídlí – alky; papuchalci; bahňáci; kulíci; čejka chocholatá; vodouši; jespáci; břehouši; racek chechtavý; rybák obecný; chaluhy
 • Řád: Měkozobí – stepokurové; holub domácí; skalní; doupňák; hřivnáč; hrdlička divoká; zahradní
 • Řád: Papoušci – andulka vlnkovaná; papoušek soví
 • Řád: Kukačky – čtyřprstá noha s vratiprstem; asi u 50 druhů znám hnízdní parazitismus; kukačka obecná
 • Řád: Sovy – noční lovci drobných obratlovců a hmyzu; péřový boltec – vysoká citlivost směrového slyšení; nemají vole; kulíšek nejmenší, výr velký, puštík obecný, sova pálená
 • Řád: Lelci – hmyzožraví; blízce příbuzní sovám; hnízdí na zemi; lelek lesní
 • Řád: Svišťouni – rorýsi – vzdušný plankton=hmyz ve výškách; rorýs obecný; kolibříci; salangany – echolokace
 • Řád: Srostloprstí – ledňáček říční; dudek chocholatý; vlha pestrá; mandelík hajní – hmyzožravci
 • Řád: Šplhavci – druhý atřetí dopředu, často srostlé; první a čtvrtý prst dozadu; vesměs hmyzožraví; datel, žluny, strakapoud, krutihlav, tukani
 • Řád: Pěvci: havranovití a jejich příbuzní, pěnkavovití (pěnkava, zvonek, zvonohlík, kanára), strnadovití (strnad), vrabcovití (snovači, astrildi, vrabec domácí; polní),  vlaštovkovití (vlaštovka, jiřička, břehule), skřivanovití (skřivani, chocholouš), konipasovití (konipasi, lindušky), skorci (skorec vodní, střízlík), sýkory (koňadra), králíčci – nejmenší pěvci, brhlíkovití (brhlík lesní), šoupálkovití, lejskovití, pěnicovití (pěnice, budníčci, sedmihlásek hajní), rákosníci, cvrčilky (pěnice černohlavá), drozdovití (drozd zpěvý, kos, brávník, červenka, slavík, rehci, bramborníčci, modráček, bělořit)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>