21. Ryby, paryby, obojživelníci

Nadtřída: Čelistnatci (Gnathostoma)

                Třída: Paryby

                Třída: Ryby = Paprskoploutví

                Třída: Nozdratí

                Třída: Obojživelníci

                Třída: Plazi

                Třída: Ptáci

                Třída: Savci

 

 • Třída: Paryby– chrupavčitá kostra; struna hřbetní po celý život; plakoidní šupiny; živorodost; nemají plynový  měchýř; spirální ř.
  • Podtřída: Chiméry – nemají těla obratlů a žebra; redukce šupin; oddělení pohlaví; nemají kloaku a spirakulum
  • Podtřída: Příčnoústí– 5-7 párů žaberních štěrbin; spirakulum; žebra; pelagičtí
   • Řád: Žralouni - máčka skvrnitá; žralok modravý
   • Řád: Obrouni – žralok bílý – jediný lidožravý; žralok veliký; žralok obrovský – korýši, měkkýši, drobné ryby
   • Řád: Ostrouni – drobní žraloci v hejnech; jedová žláza; ostroun obecný – stř. moře
   • Řád: Rejnoci – žaberní štěrbiny na spodní straně těla; spirakulum; zuby – žvýkací plochy; mořské dno; u některých se část hřbetní svaloviny změnila v mohutné elektrické orgány – rejnok ostnatý; trnucha obecná; největší – manta atlantská; parejnok elektrický; piloun obecný – i v řekách

 

 • Třída: Paprskoploutví– 4 páry žaber ve společné dutině kryty skřelí – plochou kostí; plynový měchýř; obratle dvojvypuklé = amficoelní; vnější oplození; vývoj od siluru, nej v devonu, jura-křída přechod do oceánů; barevné vidění; postranní čára; požerákové zuby-kaprovití; dýchání; dle vztahu k množství solí: mořské, sladkovodní, tažné, brakických vod
  • Podtřída: Chrupavčití
   • Řád: Bichiři (mnohoploutví) – Afrika; předkové z prvohor; kostěná kostra; nemají rostrum; spirální řasa; spirakulum; dýchají plicními vaky, larvy mají keříčkovité žábry; bichir – dravý; noční aktivita; mělké vody
   • Řád: Jeseteři – chrupavčitá kostra; spirakulum; plynový měchýř; spirální řasa; tělo kryty ganoidními šupinami; vyza velká – přísně chráněná (černé a kaspické moře); jeseter malý (Dunaj) – nejvíce ohrožené skupiny rybovitých obratlovců
  • Podtřída: Kostnatí– 40 řádů; srdce s dobrým tepenným násadcem; u některých zachováno spojení plynového měchýře a TS
   • Řád: Kostlíni – nej rozvoj v druhohorách; jediní zástupci ryb, kteří mají zkosnatělé opistocoelní obratle (vepředu vypouklé); krátký ocas; ganoidní šupiny; spirální řasa; připomínají štiky; žijí v S a Stř Americe; Kostlín
   • Řád: Kaprouni – starobylá skupina; kaproun obecný – S Amerika
   • Řád: Holobřiší – dravci s noční aktivitou: úhoř říční; murény
   • Řád: Bezostní – hospodářský význam: velká hejna – sleď obecný; sardinky; šproty; cykloidní šupiny
   • Řád: Máloostní – sladkovodní; Weberův aparát – přeměněné části prvních obratlů – zprostředkovává přenos vibrací z plynového měchýře do vnitřího ucha; požeráková kost se zuby z 5. páru žaberních oblouků; kapr obecný; lín obecný; bolen dravý – jediná dravá kaprovitá; říční: parma obecná; jelec tloušť; hrouzek obecný; mřenka mramorovaná; potoky: střevle potoční; „zlaté rybky“ – karas zlatý; piskoř pruhovaný – střevní dýchání; silně ohrožený
   • Řád: Trnobřiší – drobnější ryby; akvária; sladké vody Stř a J Ameriky a Afriky; ozubená ústa; tuková ploutvička; hejna; pirani; tetry
   • Řád: Sumci – tělo holé nebo  kryto kostěnými destičkami; Weberův aparát; přídatný dýchací vak; péče o potomstvo – samci hlídají hnízda s jirkrami, samice nosí jikry na biřše nebo v tlamě; popř. v žaludku; sumec velký – naše největší ryba; dlouhé vousy; tělo bez šupin, až 100 kg
   • Řád: Štiky (štikotvární) – dravci; štika obecná; osamoceně v řekách i vodních nádržích
   • Řád: Lososi (lososotvární) – hospodářsky významní; tuková ploutvička; pstruh obecný; lipan podhorní; losos obecný; u nás opět vysazován
   • Řád: Hrdloploutví – na bradě jeden vous; mník jednovousý – i u nás; treska obecná
   • Řád: Ďasové – hloubky;široká ústa = „udice“; trpasličí sameček někdy přirůstá k samici; ďas mořský
   • Řád: Volnoostní – morfologicky rozdílní; koljuška tříostná – 3 trny před hřbetní ploutví; samec postaví na dně  hnízdo; do něj několik samec naklade jikry; samec je hlídá; koníček mořský – uchovává jikry ve vaku na břiše do vylíhnutí
   • Řád: Ropušnice (ropušnicotvární) – mořské i sladkovodní;na hlavě i těle často ostré trny či kostěné destičky; jedové žlázy; vranka obecná; ropušnice
   • Řád: Ostnoploutví – nejpočetnější skupina (více než 9000 druhů); ktenoidní šupiny; okoun říční; candát obecný; kanicové; tuňáci; makrely; cichlidy
   • Řád: Platýsi – horní strana schopna barvoměny; obě oči na ní; larvy souměrné; platýs bradavičnatý – pobřeží Evropy; 30 cm; hospodářský význam
   • Řád: Čtverzubci – tropické vody – „zobák“; nafukování – zvláštní vychlípenina střeva; nejznámější = ježíci; čtverzubci; havýši – tělo v krunýři z kostěných destiček; nemohou zmměnit ani objem ani tvar

 

 • Třída: Nozdratí– choany = vnitřní nozdry; jeden z předpokladů plicního dýchání; plicní vaky malý krevní plicní oběh; ploutve opatřeny svaly; zachovalá chorda; srdeční násadec; spirální řasa; jednoduchý mozek; končetiny typu čtyřnožců
  • Podtřída: Lalokoploutví – latimérie podivná; zástupci známi z devonu; 1938 první latimérie u pobřeží J Afriky; živorodá
  • Podtřída: Dvojdyšní – bahníci; až 2 m; Austrálie, Afrika, J Amerika; plicní dýchání+ žaberní; vyvíjí se dutá žíla; kloaka; spirální řasa; fosílie z devonu

 

 • Třída: Obojživelníci– chybí jim zárodečné obaly (amnion; allantois) – stejně jako rybám; vývoj přes stadium larvy se žábrami; po metamorfóze se mění v obojživelníka s plícemi; pět prstů; atlas, čepovec pozměněny; plicní krevní oběh; krk; střední ucho s jednou sluchovou kůstkou u žab; barevné vidění; Jacobsonův orgán – dno nosní dutiny; analyzuje pachy z ústní dutiny; proudový orgán jen u larev a u vodních ocasatých; u ostatních mizí; párové ledviny; spermatofor (shluk spermií ve slizovém pouzdře – samice jej nabere do kloaky)
  • Řád: Ocasatí (Caudata)– chybí střední ucho; neotenie; mlokovití (čolek obecný; mlok skvrnitý); velemlokovití (velemlok čínský); žebrovník Waltlův; axolotl mexický
  • Řád: Bezocasí = Žáby – střední ucho; bubínek; samci vydávají zvuky a zesilují je ozvučnými měchýřky; mozoly samců – přichycení; vajíčka do vody; pulci se líhnou ve vodě; živorodé; v ČR 13 druhů – ropucha obecná; zelená; obrovská; kuňka obecná; blatnice skvrnitá; rosnička zelená; skokan hnědý; skřehotavý
  • Řád: Červoři – pozemní nebo vodní; až 275 obratlů; částečně zachovaná chorda; pár tykadel na hlavě (u nosních otvorů); nemají rozlišené pohlaví; vnitřní oplození; samice kladou vejce do podzemních dutin a slizem kolem nich udržují vlhkost

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>