3. Prokaryotické organismy (Monera) a viry

Viry, bakterie, sinice a Archaea

Nadříše Říše Oddělení
Prvojaderní Nebuněční Viry

 

Prvobuněční Bakterie

 

 

Sinice

 

 

Prochlorofyty

 

Oddělení: Bakterie

 • kapsuly = pouzdra nad buněčnou stěnou; špatně rozpoznatelné pro imunitní systém
 • přichycení k povrchu + slizové pouzdro (glykokalyx)
 • fimbrie
 •  bičíky (mono,akci,peri,lofotrichální bakterie)
 • chlorobiové váčky
 •  tvary: koky; tyčky; vibrio; spirily; spirochéty; diplokoky; streptokoky; tetrakoky;stafylokoky; monotricha; mykobakterie

–          dle zabarvitelnosti:

 • G+ = grampozitivní
  • V buněčné stěně jen jedna silná vrstva mureinu/peptidoglykanu, absorbuje hodně barviva
  • Silně barvitelná = modrá až fialová
 • G- = gramnegativní
  • Vícevrstevná stěna (další vrstva z liposacharidů) à antigenní vlastnosti
  • Málo barvitelná = červená

 

 • dělení – nejprve chromozom (replikace DNA), dceřiné chromozomy se oddalují k pólům, tvorba bun. Přepážky a rozdělení na 2
 • generační doba = od 1. ke 2. dělení (i méně než 20 minut)
 • spory = odolné formy za nepříznivých podmínek à endospory (min. metabolismus; Bacillus – 1000 let)
 • germinace = klíčení spór
 • likvidace spór:
  • 120 C – 15 min (autokláv) = pára + vysoký tlak
  • 80 C – 20 min (pasterizace)

–          bakterie a prostředí:

 • 10 x větší biomasa než u EU
 • Množení za každých podmínek
 • Dekompozitoři = rozklad odumřelých zbytků organismů na neústrojné látky = mineralizace
 • Hlízkovité bakterie
 • Genetické inženýrstí, biotechnologie
 • Laktobacillus – mléko, sýr; máselné bakterie; antibiotika; E. Coli – inzulin (střeva – vit. K)
 • Čištění odpadních vod
 • Růstový homon
 • Chemoautotrofní b. à čištění kovů (loužení): Cu, U, Zn, Au
 • Kvašení à jogurty, kys. Citronová

šíření:

 • pandemie: epidemie velkého rozsahu, zasahuje více kontinentů
 • epidemie: nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních souvislostech
 • endemie: výskyt onemocnění, který se v uzavřeném prostoru udržuje i bez přísunu zvenčí

Patogenní bakterie a člověk:

 • trávicí soustavou(infikovaná potrava či voda)
  • vibrio cholerae – toxin; dráždí střevní stěnu k velké sekreci vody
  • tyfus
  • salmonella – zdroj nákazy: zkažená vejce
  • E. Coli – problémy u kojenců (ochrana: hygiena)
  • úplavice
 • dýchací soustavou(kapénková infekce)
  • angína; spála; zánět plic – streptokoky (penicilín + antibiotika)
  • růže
  • mycobacterium tuberculosis (TBC) – potlačen streptomycinem
  • záškrt
  • černý kašel
 • hnisání ran a katarze- zanícení
  • clostridium tetani – toxin: dráždí NS + smrtelné křeče – očkování
  • stafylokokové infekce
  • trachom
  • enterotoxikóza
 • pohlavním stykem
  • neisseria gonorrhoeae = kapavka
  • treponema pallium = syfilis (spirochéta) = příjice
  • chlamýdie
 • členovci
  • Borrelia (spirochéty)
  • Yersinia pestis – mor; z blech potkanů
  • Rickettsia prowazekii –skvrnika (skvrnitý tyfus) – přenos pomocí vší
  • Clostridium botulinum – anaerobní; v bahně – botulotoxin (klobásový jed) –> smrtelná otrava; bombáž – nafouklé konzervy díky c. b.
  • Vozhřivka
  • Bacillus antraxis – slezinná sněť
 • u rostlin – měkká hniloba; skvrnitost; nádory

 

Oddělení: Sinice (cyanophyta)

 • fotoautotrofní organismy
 • tylakoidy = chlorofyl A + B-karoten + fytocyanin (fykobiliny) + fykoeritrin
 • zásobní látka = škrob
 • jedny z nejodolnějších organismů
 • pseudospory = akinety: klidové buňky sinic
 •  heterocysty: buňky sinic, které fixují vzdušný N2
 • vodní květ – přemíra P a N
 • plankton
 • bentos – u dna či břehu
 • producenti O2, váží N2 z půdy
 • výroba potravin s vysokým obsahem proteinů, vitaminů a karotenu
 •  symbióza s rozsivkami, lišejníky, rostlinami
 • rozmnožování: dělením – dostředivě se vchlipující cytoplazmatická membrána, pak celá BS
 • plynové vakuoly – umožňují sinicím vznášet se na hladině
 • Trychodesmium erythraeum – Rudé moře

 

Oddělení: Prochlorofyty

 •  prokaryotické organismy
 • autotrofní, podobné sinicím
 • druh: Sumky – žijí přisedle, jednotlivě i v koloniích

 

Oddělení: Viry

 • 15-39 nm (viditelné el. mikroskopem)
 • nemají metabolismus = nitrobuněční parazité
 • Stavba:
  • Virion = RNA či DNA + kapsid (proteinový; z kapsomerů a senzorů) = nukleokapsid
  • Membránový obal – ne vždy
 • Provirus = částice, která se z virem nakažené buňky šíří
 • Viroidy = nejmenší infekční částice schopné vyvolat chorobu u rostlin = RNA bez kapsidy a membránového obalu à choroby kulturních rostlin; podobná infekce fytovirů
 • Virusoidy (satelity) = malé kruhové molekuly RNA či DNA; prostorově oddělené od vl. Geonomu viru – podobné plazmidům bakterií
 • Priony – původní název pro (tein) + in (fiction)
  • Změna vlastností proteinů v mozkové tákni, fatální, nevyléčitelné
  • BSE = bovinní spongiformní encefalopatie
   • U člověka Creutzfeld-Jakoboca choroba
  • Kuru
  • Scrapie
  • Encefalopatie – norků, koček..

–          rozmnožování: virová infekce

 1. virion přilne na povrch buňky (shodné senzory, kap. Inf., hmyzem, vodou, vzduchem, kůží, sex)
 2. celý virion nebo jen NK vnikne do host. Buňky
 3. NK vyvolá v buňce syntézu bílkovin,které jsou nutné k rozmnožení viru (. pomnožení – některé viry si přinášejí hotový enzym s sebou)
 • latentní infekce = buňka není omezena, virus se množí pomalu
 • persistence = pronikne do buňky a je v ní aby se množil
 • virogenie = virový genom se začlení do geonomu buňky
 • transformace = virogenie + změna
 1. buňka replikuje NK viru z vlastních zdrojů + syntetizuje bílkovinu apsidu viru
 2. sestaví se nové viriony, které se z buňky uvolní; viriony mohou buňku opustit aniž by ji zničily, nebo způsobit její zánik = lyze buňky (zjevná infekce)

nekrotické ložisko: po rozleptání cytoplazm. membrány,  lavinové šíření

–          dělení:

 • RNA viry – dětská obrna, týma, chřipka, hepatitida A a C, spalničky, příušnice, zarděnky, vzteklina, klíšťová encefalitida, žlutá zimnice, hemoragické horečky (Ebola)
 • DNA viry – herpes; plané a pravé neštovice; papilomaviry;bradavice; hepatitida B
 • Diplo-RNA viry (dvoušroubovice RNA)
 • Bakteriofágy = hlavička + bičík + b. vlákna
  • Hlavička: DNA či RNA + kapsid (bílkový, často izokaedr 20 stěn; nelokální/šroubovicový – fytoviry; prelomorfní = nestálého tvaru) + občas membrána ( z host. Buňky při zrání virionů a lyzi buňky)
  • Krček
  • Kontraktilní dutá pochva
  • Bičík = injekční jehla
   • Krátký nekontraktilní
   • Dlouhý kontraktilní
   • Bazální ploténka
   • Bičíková vlákna

 

 • Fytopatogenní= fytoviry; většinou RNA; rychle se šíří
  • Dekolorace, změny růstu orgánů, zakrsklost
  • Přes porušenou BS, škůdce, vegetativně, pylem, semeny
  • VTM (objeven 1892 – Ivanovský, sítka „jed“, projde a šíří se)
 • Zoopatogenní: kulhavka, slinivka (slintavka), vzteklina, drůbeží mor
 • Mykoviry
 • Cyanofágy
 • Retroviry – RNA viry, které nutí buňku přepsat svou RNA na DNA  a ta se včlení do DNA buňky – např HIV –> AIDS = endogenní retroviry
 • Onkoviry – začlení se do chromozomů eu. b. a způsobí nádorový růst

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>