4. Pyrrolová barviva

 

 • Fotosynteticky aktivní zelené pigmenty v plastidech (chloro- a chromoplastech)
 • Fyziologický význam: konverze světelného záření na energii chemických vazeb – pouze listová barviva mají možnost absorpce elektromagnetického záření viditelné části spektra za současné spuštění kaskády absorbce el-mag záření viditelné části spektra za současného spouštění kaskády biofyzikálních a biochemických dějů v tzv. fotosystémech
 • Fotosystémy se nachází na tylakoidech, organizované vícestupňově a funkčně uzpůsobeny složitosti fotochemických dějů fotosyntézy
 • Chlorofyly vytváří velké molekuly obsahují N, fykobiliny N neobsahují
 • Dvě významné skupiny:
 • Chlorofyly
  • Nejdůležitější fotosynteticky aktivní pigmenty rostlin
  • Lyofilní, roztoky jsou fluoreskující
  • Sumární vzorec chlorofylu a: C55H72O5N4Mg (Willstätterem, 1915 NP)
  • Molekula chlorofylu má cyklickou – porfirinovou strukturu s 10 dvojnými vazbami, tvořenou čtyřmi pyrolovými jádry, která jsou spojena methionovými můstky – v centru Mg – podobné látky, které mají význam při přenosu kyslíku a elektronů v bio strukturách:
   • Hemoglobin
   • Laeghemoglobin = červené barvivo nitrogenních bakterií; obsahuje molybden
   • Myoglobin = červný, svalové buňky
   • Cytochrom = oxidoredukční enzym cytochrom obsahuje Fe
   • Hemocyanin = modré barvivo měkkýš a členovců, Cu, nepatří mezi hemoproteiny
   • 7 typů:
    • Chlorofyl a, Chlorofyl b – fotosyntéza – výjimka: bakterie
    • Chlorofyl g, Chlorofyl d, Chlorofyl e – řasy, v kombinaci s a
    • Bakteriochlorofyl, bakterioviridin – fotosyntetizující purpurové a zelené sirné bakterie
  • Fykobyliny
   • Fotosyntetické pigmenty sinic, ruduch a skrytěnek, vázané na bílkovinu
   • Hydrofilní barviva, podobná žlučovým barvivům živočichů
   • Tetrapyrolová lineární struktura
   • Neobsahují kovy, je pro ně příznačná vazba s bílkovinou
   • Fykobiliproteiny
    • v sinicích, drobná granulární tělíska na povrchu tylakoidů
    • součást chloroplastů eukaryotních buněk ruduch a skrytěnek
    • aktivní při přenosu svět. E na chlorofyl a
    • nepřímá funkce ve fotosyntéze, vedlejší barviva

2 komentáře u „4. Pyrrolová barviva

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>