Archiv pro rubriku: Maturita z BI

25. Ekologie

základní ekologické pojmy, ekologické zákony, organismus a prostředí, biotop, nika, biotické a abiotické složky prostředí, populace, ekosystémy…..)

  Pokračování textu

24. Genetika 20. a 21. století

(mutace, dědičnost člověka – metody výzkumu, genetické choroby, dědičnost pohlavně vázaná a pohlavně ovlivněná, transgenní org. a genové inženýrství a genová terapie)

Pokračování textu

23. Mendelovská genetika

(základní zákonitosti přenosu znaků z rodičů na potomky – analýza alel při nezávislé kombinaci, hybridizace, dědičnost kvantitativních a kvalitativních znaků, Mendelovy zákony – řešení příkladů)

  Pokračování textu

22. Molekulární genetika

(molekulární podstata DNA a RNA, chromozom, základní pojmy, mitóza, meióza a buněčný cyklus, genetický kód a gen)

  Pokračování textu

21. Ryby, paryby, obojživelníci

Nadtřída: Čelistnatci (Gnathostoma)

                Třída: Paryby

                Třída: Ryby = Paprskoploutví

                Třída: Nozdratí

                Třída: Obojživelníci

                Třída: Plazi

                Třída: Ptáci

                Třída: Savci

  Pokračování textu

20. Ptáci, plazi

Třída: Plazi – mají zárodečné obaly; vývoj přímý; vajíčka se žloutkem, kryta skořápkou, produkovanou vejcovody; oplození výlučně vnitřní = mizí vazba na vodní prostředí; nový typ ledviny; speciální rohovinové šupiny; větší pohyblivost končetin a hlavy; výrazně rozvinutá lebka; živočišná potrava; využijí i rostlinnou; 95% ještěři a hadi; studenokrevnost; soběstačná mláďata; druhotné (tvrdé) patro; mezižeberní svaly; vomeronasální orgán – dutina patra, ústí do nosní dutiny – analyzuje chemické podněty zvenčí; termoreceptory pro kořist; rozeklaný konec jazyka; zvuky – gekoni, želvy, krokodýli

Pokračování textu

18. Členovci

(charakteristika kmene členovců – klepítkatci, korýši, vzdušnicovci, se zvláštní pozorností na hmyz; charakteristika, stavba těla, rozmnožování, klasifikace, ekologicky a ekonomicky významné druhy)

Pokračování textu

17. Bezobratlí živočichové

  1. houbovci (modelový organismus –  houba říční)
  2. žahavci (modelový organismus – nezmar)
  3. ploštěnci (modelový org. – ploštěnka a tasemnice)
  4. hlístice (modelový org. škrkavka)
  5. kroužkovci (modelový org. žížala)
  6. měkkýši (modelový org. hlemýžď)

Pokračování textu