Archiv pro rubriku: Maturita z BI

16. Dýchací a mízní soustava živočichů a člověka

 1. Podmínky dýchání v jednotlivých prostředích a přizpůsobení se živočichů.
 2. Typy dýchacích soustav u bezobratlých.
 3. Anatomie dýchacích soustav obratlovců a rozdíly u jednotlivých tříd.
 4. Anatomie a fyziologie dýchací soustavy člověka, dýchací svalstvo.
 5. Přenos plynů ke tkáním u jednotlivých skupin živočichů.
 6. Vnější a vnitřní dýchání- rozdíly, význam.
 7. Imunitní systém člověka – součásti, imunizace – typy.
 8. Onemocnění dýchací soustavy.
 9. Negativní vliv prostředí a zlozvyků na zdraví dýchací soustavy a jejich vliv na imunitu člověka.

15. Opěrná a svalová soustava živočichů a člověka

 1. Exoskelet u bezobratlých živočichů složení, funkce, výhody.
 2. Endoskelet u bezobratlých živočichů složení, funkce, výhody.
 3. Typy vaziv-umístění v těle, stavba vaziv a jejich význam.
 4. Kost – anatomie, typy kostí a kostních dření.
 5. Typy svaloviny – jejich anatomie a fyziologie, rozdíly ve funkci.
 6. Srdeční svalovina-specifika.
 7. Onemocnění a poruchy opěrné soustavy.

14. Tělní tekutiny, cévní a oběhová soustava

 1. Typy oběhových soustav u bezobratlých.
 2. Oběhové soustavy obratlovců a jejich rozdíly u jednotlivých tříd.Zvláštní pozornost na stavbu srdce.
 3. Složení krve a funkce jednotlivých složek krve.
 4. Krevní skupiny-objevitel, původ, jiné faktory rozdělení.
 5. Tkáňový mok-vznik, složení.
 6. Míza- význam mízy, anatomie mízní soustavy.
 7. Typy cév jejich stavba a funkce.
 8. Srdce- anatomie, fyziologie, automacie. Onemocnění kardiovaskulárního aparátu.

Pokračování textu

13. Trávicí soustava

 1. Srovnání ústního ústrojí bezobratlých.
 2. Postavení ústního otvoru a přídatných orgánů v souvislosti s přijímanou potravou.
 3. Zuby-anatomie, srovnání chrupu u jednotlivých skupin obratlovců.
 4. Anatomie trávicí soustavy člověka.
 5. Anatomie trávicí soustavy obratlovců v souvislosti s potravní orientací jednotlivých druhů.
 6. Metabolismus tuků, sacharidů a proteinů.
 7. Játra – detoxikační centrum.
 8. Zdravá výživa a její vliv na zdraví člověka.
 9. Onemocnění trávicí soustavy člověka.

Pokračování textu

12. Vylučovací soustava živočichů a člověka

 

 1. Metabolické reakce-stručné rozdělení reakcí a popis.
 2. Rozdělení živočichů podle způsobu termoregulace.
 3. Typy vylučovacích orgánů u bezobratlých a obratlovců.
 4. Vysvětli pojem homeostáza.
 5. Moč hypertonická a hypotonická, které organismy mají takovou moč?
 6. Anatomie a fyziologie ledviny člověka.
 7. Anatomie a fyziologie vylučovací soustavy.
 8. Stavba kůže-jednotlivé vrstvy.
 9. Funkce kůže.
 10. Složení exkretů kůže a ledvin, jejich rozdíly.
 11. Onemocnění vylučovací soustavy člověka.

11. Smyslové soustavy živočichů a člověka

 1. Smyslové orgány u bezobratlých živočichů a jejich specifika.
 2. Smyslové orgány obratlovců
 3. Základní typy smyslových orgánů.
 4. Orgány založené na činnosti chemoreceptorů
 5. Orgány založené na činnosti fotoreceptorů
 6. Anatomie a fyziologie oka – světločivné buňky – typy
 7. Receptory v kůži a jejich význam
 8. Vnitřní receptory – proprioreceptory – jejich význam pro organismus
 9. Onemocnění receptorů a důsledky z toho plynoucí.

10. Nervová soustava živočichů a člověka

Nejjednodušší nervové soustavy bezobratlých a jejich vývoj

 1. Vývoj nervových soustav u obratlovců – podle postavení v evolučním vývoji
 2. Popis a funkce neuronu jako základní stavební jednotky nervové soustavy
 3. Synapse – význam, popis, metody přenosu vzruchu, význam neurotransmiterů
 4. Reflexní oblouk – popis přenosu vzruchů po reflexním oblouku
 5. Anatomie CNS člověka
 6. Vyšší nervová činnost, paměť
 7. Vegetativní NS – význam, funkce
 8. Onemocnění nervové soustavy

9. Hormonální soustava živočichů a člověka

 1.  Co jsou to hormony? Látky tvořené ve specializovaných buňkách, přenášené krví a v nepatrné koncentraci ovlivňující činnost jiných buněk. Pokračování textu

8. Rozmnožování

(těhotenství a embryonální vývoj, ontogeneze, menstruační cyklus, antikoncepce)

 1. Způsoby rozmnožování u živočichů – pohlavní a nepohlavní.
 2. Uvedˇ příklady nepohlavního rozmnožování u živočichů.
 3. Vývoj u bezobratlých živočichů.
 4. Proměna dokonalá a nedokonalá.
 5. Vývoj přímý a nepřímý.
 6. Pohlavní soustava muže a ženy.
 7. Menstruační cyklus ženy.
 8. Délka těhotenství v souvislosti s velikostí a systematickým zařazením živočicha.
 9. Ontogeneze člověka-jednotlivé fáze.
 10. Typy antikoncepce.

7. Semenné rostliny

Semenné rostliny (spermatophyta) zahrnují rostliny kapraďosemenné, cykasy, jehličnany a jinany a dále samozřejmě jednoděložné a dvouděložné krytosemenné rostliny.   Pokračování textu