Archiv pro rubriku: Informační makromolekuly

Proteiny, NK a polysacharidy

Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny = makromolekulární látky tvořené polynukleotidovými řetězci

Polynukleotidy/polynukleotidové řetězce = polymery mononukleotidů spojených navzájem fosfodieserovými vazbami). Jsou dvojího druhu:

  • polyribonukleotidy (zkr. RNA-řetězce) = polynukleotidy, jejichž monomery jsou ribonukleotidy
  • polydeoxyribonukleotidy (zkr. DNA-řetězce) = polynukleotidy, jejichž monomery jsou deoxybinukleotidy.

Pokračování textu

Informační makromolekuly – proteiny, nukleové kyseliny a polysacharidy

Makromolekuly = látky, jejichž relativní molekulová hmotnost činí sto tisíc až několik milionů daltonových jednotek. Dělíme je na:

  • proteiny
  • nukleové kyseliny
  • polysacharidy

Pokračování textu