Archiv pro rubriku: Obecná biologie

5. Indolová barviva

 

 • Indigolin = indigo; Řím, Egypt, obsaženo v modřilci – indigovníku, v listech obsahuje indikan, jeho hydrolýzou se uvolňuje žlutý indoxyl, ten vzdušnou oxidací poskytne indigo (dnes syntetická výroba)
 • Betalainy– vyskytují se v řepě; hydrochromní, zbarvení květů kaktusů, muchomůrky červené, v bulvě řepy salátové, v červených plodech líčidla amerického – toto barvivo se nazývá rostlinný kermes à barvení vín a cukrovinek
  • Betaxanthiny – žluté
  • Betakyany – červené

3. Pyranová barviva

 

 • V přírodě vázána na cukr jako glykosidy, rozpustné ve vodě
 • Převážně žlutá, červená nebo modrá
 • V květech, plodech a listech

2. Chinonová barviva

 •  Nejrozšířenější skupina přírodních barviv, přitom jsou překryty jinými barvivy (nejlépe pozorovatelné u hub a lišejníků)
 • Obvykle z fenolů s glykosidicky navázaným cukrem (přes hydroxylové skupiny)

Pokračování textu

1. Karotenoidní barviva

 

 • Asi 270 druhů, velmi rozšířené pigmenty
 • Žlutá, oranžová až červená
 • Tetraterpeny – ve svých molekulách mají nejčastěji 40 uhlíkových atomů, konstituční jednotkou je izopren
 • Barva je vyvolána systémem většího množství konjugovaných dvojných vazeb (11 a více)

Mutace

Mutace

 • změna v DNA, která je neprogramovaná, nekódovaná a náhodná, přesto vzniká spontánně ale s určitou statistickou pravděpodobností
 • postihne-li gametu, nebo je-li do ní přenesena buněčným dělením, je dle příslušných pravidel přenosná na další generace
 • mutace znamenají většinou poškození buňky či organismu, ztrátu či patologickou změnu určité genové f-ce, proto se před nimi organismus chrání: např. už dvoušroubovicí DNA – zasáhne-li mutace jen jeden řetězec, buněčné opravné mechanismy jej mohou opravit = reparace mutací

Cytologie – Transport látek přes semipermeabilní membránu

Transport látek přes bun. membránu (p. membrána = regulátor příjmu a výdeje – semipermeabilní)

Pokračování textu