Archiv pro rubriku: Kmen: Prymnesiophyta (Haptophyta)

Kmen: Haptophyta (Prymnesiophyta)

  • málo druhů, ale ekologicky značně výzmnamné
  • dříve součást Chrysophyceae (Zlativek),nyní vyčleněni, jelikož:
    • mají 2 bičíky + haptonemu (bičíky kryty mastigonematy)
    • mají jiné krytí povrchu buňky
    • v chloroplastu chybí věncová lamela
    • odlišné sekvence částí rRNA

Pokračování textu