Archiv pro rubriku: Virologie

Obecná virologie II. – viry obecně: historie, morfologie

–          Tři etapy výzkumu virových chorob a virů:

 • Projevy chorob  (pozorování)
 • Objev infekční virové částice (D. J. Ivanovský, 1892; M. W. Beijerinck, 1887)
 • Využití metod rekombinační DNA a genových manipulací ve virologii (1950/60): popsání dvoušrobovice DNA, struktura RNA, sekvenování, analýzy sekvencí.. à zjišťujeme jak genom vypadá, jak se exprimuje apod.

Obecná virologie I. – úvod

Historie:

 •  1880-90: Robert Koch + Luis Pasteur: „mikrobiální teorie“ – mikrobi (nověji mikroorganismy): mohou napadnout organismy a být původci chorob
 • Kochovy postuláty: podmínky, které musí být splněn, abychom prokázali, že daný mikroorganismus je infekčním původcem choroby (hlavně pro bakterie, ale i pro viry)
  • 1. infekční agens musí být přítomno ve všech případech výskytu choroby
  • 2. infekční agens musí být izolovatelné z hostitele a kultivované in vitro (neplatí pro viry)
  • 3. choroba musí být vyvolatelná inokulací zdravého vnímavého hostitele čistým kultivovaným infekčním agens
  • 4.totéž infekční agens musí být opět izolovatelné z nově infikovaného vnímavého hostitele

Pokračování textu