Kmen: Ostnokožci (Echinodermata)

Ostnokožci (Echinodermata) patří již mezi druhoústé živočichy (deuterostomia). Vědecký název této skupiny je sestaven ze slov echinos (trnitý) a derma (kůže).

Mezi specifika tohoto kmene patří výskyt v mořích a oceánech celého světa, také paprsčitě (radiálněsouměrné tělo (charakteristické už postavením v deuterostomia) a vápenité destičky, které u některých jedinců vytváří krunýř či tzv. ostny.

Patří jak mezi prastaré organismy, tak také mezi evolučně úspěšné – čemuž vděčí  právě modifikacím schránek a ostnů, jež vyrůstají z jejich podkoží. Poprvé se objevují na počátku prvohor, největší rozmachu dosáhli v druhohorách. Známe asi 13 000 druhů fosilních ostnokožců,  v součastnosti žije asi 7000 recentních druhů.

Mezi základní zvláštnosti tohoto kmene patří vysoká schopnost regenerace, schopnost autotomie (stejně jako u sekáčů – „upadnutí“ končetiny za účelem odlákání predátora) a ambulakrální systém.

 • Morfologie: Co se stavby těla týče, různí se dle jednotlivých podkmenů a tříd. Velikost sahá od méně než 1 cm až např. po sumýše či hvězdice, jejichž těla mohou dosahovat až velikosti 2 m. Radiální souměrnost jejich těla se zakládá na čísle 5 (lze nejlépe pozorovat právě u hvězdic). Obecně by se živočichové dali rozdělit dle dvou „tělních typů“: Typ hvězdic je pětiramenný – z ústního otvoru vybíhá pět oddělených ramen (rameno = ambulacrum), zatímco ostatní ostnokožci nemají „ramena“ oddělena, ale při bližším zkoumání lze i na nich paprsčitou pentaradiální souměrnost rozpoznat.  Jejich ústní otvor (=madreporit) se otevírá vždy mimo centrum těla mezi kořeny dvou ramen.
 • Velmi specifickým orgánem ostnokožců je tzv. ambulakrální systém (dalo by se spíše hovořit o jakési orgánové soustavě)  – tento systém se skládá ze síť coelomálních kanálků. Ty vedou skrz celé tělo ostnokožců, slouží k vedení látek a také jako hydraulický systém – pomáhají i k pohybu organismů. Zajímavé také je, že původní funkcí této soustavy bylo nejspíše trávení. Typický je také prstenec (kanál vedoucí okolo trávicí trubice), z nějž vybíhají boční větve – opět nejtypičtější u hvězdic. Ke všem ostatním životně funkcím důležitým pro tyto živočichy – k dýchání a jako smyslový (konrétně hmatový) orgán slouží ostnokožcům panožky, které se  považují za výběžky ambulakrální soustavy. Vnější část ambulakrální soustavy nazýváme madreporová destička (je to jakési sítko, jež kryje semipermeabilní membrána). Tento systém je silně inkrustován CaCO3.
 • Opěrnou soustavu tvoří pouze vnitřní kostra (=endoskelet). Ta se skládá z vápenitých útvarů ukrytých ve vazivu.
 • Cévní soustavu tvoří soustava trubic, které kopírují dráhy coelomálních kanálků. Obsahuje živiny, kterou jsou vstřebány střevní stěnou, je samozřejmě spojena s ambulakrální soustavou.
 • Nervová soustava je decentralizovaná, díky paprsčité souměrnosti je také druhotně difúzní. Pro její výživu se u tohoto kmene vyvíjí tzv. pseudohemální soustava - složením velmi podobná těkutině coelomové dutiny. U ostnokožců ještě není vyvinut žádný ganglion, pouze okružní nervový prstenec.
 • Trávicí soustava je trubicovitá či vakovitá. Ústní otvor (madreporit) se nachází vždy na spodní straně těla.
 • Dýchací a vylučovací soustava u těchto živočichů chybí!
 • K lepší orientaci ve vodním prostředí jsou vyvinuty primitivní hmatové, čichové, polohové a zrakové organely (zrakové samozřejmě chybí u hlubokomořských živočichů).
 • Rozmnožovací soustava: Ostnokožci jsou gonochoristé, tedy jedinci s odděleným pohlavím. Jejich vývoj probíhá přes stádium larvy (ta je u ostnokožců typicky dipleurní; dvoustranně souměrná), je to tedy vývoj nepřímý. Oplození je vnější.

______________________________________________________________________________

Systém:

Kmen: Ostnokožci (Echinodermata) 

 • Podkmen: Stvolovci (Pelmatozoa)

–>  třída Crinoidea = Lilijice
–> třída Blastoidea
–> třída Coronata
–> třída Diploporita = Jablovci
–> třída Edrioasteroidea = Terčovci † 
–> třída Eocrinoidea = Pralilijice †
–> třída Glyptocystida = † 
–> třída Rhombifera =  †

 • Podkmen: Volnoživci (Eleutherozoa)

–> třída Holothuroidea = Sumýši 
–> třída Asteroidea = Hvězdice 
–> třída Ophiuroidea = Hadice 
–> třída Echinoidea = Ježovky
–> třída Concentricycloidea = Diskovci 

 • Podkmen: Hornalozoa

–> třída Stylophora = Kalcichordáti †

 

Zdroje: http://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/ostnokozci, www.wikipedia.cz, http://www.jezovka.cz/index.php/ostnokoci.html

 

1 komentář u „Kmen: Ostnokožci (Echinodermata)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>