Cytologie – Prokaryotická buňka

Základní definice prokaryotické buňky, popis jejích organel: 

 • jednodušší stavba, velikosti asi 1 – 10 µm

 • semipermeabilní = propustná pro H2O (nejen u prokaryot, ale i hub a rostlin)

 • na Zemi 3,5 mld let (eukaryotická 2,5 mld)

 • 97 % sušiny tvoří makrobiogenní prvky + 4 hlavní biomolekulární látky

 • Stavba = protoplast (celý vnitřní obsah buňky)

  • BS

   • Tuhý obal, uděluje buňce tvar, mechanicky ji ochraňuje před vlivy vnějšího prostředí

   • U bakterií je tvořena především vrstvou peptidoglykanů (murein); dále může být tvořena pseudopeptidoglykany (pseudomurein)

  • Cytoplazmatická membrána

   • Izoluje vnitřní prostředí buňky od vnějšího, je selektivně propustné (reguluje transport látek mezi buňkou a okolním prostředím)

    • Dvojvrstva fosfolipidů – uspořádány tak, že řetězce mastných kyselin (hydrofobní) směřují k sobě a fosfátové části (hydrofilní) od sebe

    • Molekuly bílkovin – zčásti nebo úplně zanořeny do dvojvrstvy fosfolipidů

  • Cytoplazma

   • Viskózní koncentrovaný roztok obsahující molekuly organických i anorganických látek, vyplňuje celý obsah buňky

   • Buněčné inkluze – kapénky či krystalky odpadních či zásobních látek

   • Hustější než v buňce eukaryotické, gelovitá

  • Jaderná hmota (nukleoid, bakteriální chromozom)

   • Je uložena volně v cytoplazmě – nemá jaderný obal

   • Dělí se amitózou, nikoliv mitózou (je to jen 1 molekula)

    • Bakterie: jediná do kruhu stočená dvoušroubovice molekuly DNA

    • Sinice: více molekul DNA = nukleoplazma

  • Ribozomy

   • Tělíska v cytoplazmě, v nichž probíhá tvorba bílkovin

   • Mohou být přisedlá k membráně nebo volná

   • Menší než v eukaryotické buňce

   • Rostoucí prokaryotická buňka obsahuje až desetitisíce chromozomů

   • Obsahují RNA

  • Plazmidy

   • Malé, do kruhu uzavřené molekuly DNA obsahující geny, které nejsou nezbytné pro přežití (např. geny s informací o rezistenci vůči antibiotikům či pro tvorbu toxinů)

   • Využití v genetickém inženýrství ke vnášení cizorodé genetické informace do buněk geneticky nepříbuzných organismů

   • Bakterie si je jsou schopny předávat

  • Mezozómy = vchlípeniny cytoplazmatické membrány

  • Chlorozomy – u fotosyntetizujících bakterií: váčky připojené k molek. bakteriochlorofylu A

  • Kapsuly - slizové obaly (pouzdra) u některých buněk

  • Fimbrie – nepohyblivá vlákna na povrchu některých buněk

  • Bičíky – u některých buněk; odlišná stavba oproti eukaryotickým bičíkům

 • dělení dle závislosti na kyslíku:

  • obligátně aerobní

  • obligátně anaerobní (S, P)

  • fakultativně aerobní (E. Coli)

 • dělení dle závislosti na dusíku:

  • nitrogenní = váží N z půdy, přeměňují ho na organické látky (kořeny bobovitých)

  • nitrifikační – aerobní bakterie, přeměňují NH3 na dusičnany

  • denitrifikační – anaerobní bakterie, redukují dusičnany na plynný N či NH3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>