Cytologie – Eukaryotická buňka

Buňka Eukaryotická – základní stavební jednotka mnohobuněčných organismů = hub, rostlin a živočichů.

 • 1(0)-100 µm

 • od prok. Buňky se liší strukturou jádra a jaderných chromozomů a obsahem membránových organel

 • Stavba: protoplazma = cytoplazma + karyoplazma = veškerý obsah buňky

  • Cytoplazmatická membrána (Plazmalema)

   • Semipermeabilní, tvořena fosfolipidy a proteiny

  • Cytoskelet = kostra buňky

   • Podílí se na stavbě bičíků a řasinek pohyb struktur uvnitř buněk

    • Mikrotubuly – trubičky; s tubulinem

    • Mikrofilamenty – vlákénka; s aktinem

  • Jádro (nukleus, karyon)

   • Karyoplazma – uvnitř, polotekutá hmota s vláknitými útvary:

    • Chromozomy – obsahují DNA; z chromatinu

    • jadérka – hustší místa karyoplazma, bez membrány, s ribozomy

   • karyolema – dvojitá jaderná membrána s póry (odtud vychází mRNA po transkripci)

   • nukleozómy = DNA + histony (spec. proteiny)

   • solenoid – svinuté nukleozómy chromozómy

    • autozómy – nepohlavní; 2n

    • gonozómy – pohlavní; n

  • Cytoplazma

   • Koloidní vodní roztok

   • Cytosol = čirá cytoplasma

  • Endoplazmatické retikulum

   • Systém plochých váčků a kanálků

   • Membrány ER navazují na obal jádra (ER je tedy jeho součástí)

    • Drsné – na některých místech ribozomy syntéza proteinů

    • Hladké – syntéza (glykol)lipidů; sacharidů; hormonů..

  • Ribozomy

   • Bílkovinná tělíska s rRNA

   • Volné nebo vázané na ER, účastní se proteosyntézy

  • Golgiho aparát (komplex)

   • Soustava měchýřků s kanálky, upravují se zde látky z ER + GA zajišťuje transport

    • Souvislý

    • Nesouvislý – u rostlinné buňky, syntetizuje části BS, skládá se z Golgiho tělíska (tzv. diktyozomy)

  • Mitochondrie

   • Útvary s vlastní DNA a proteosyntetickým aparátem

   • Matrix + kristy (záhyby)

   • Uskutečňuje se zde buněčné dýchání (oxidativní fosforylace) – uvolňění E (ATP)

   • Bývá jich v buňce až několik set

 • navíc u živočišných buněk:

  • Lysozomy

   • měchýřky s trávicími enzymy

   • v rostlinných buňkách jsou místo nich vakuoly

   • peroxiozóm – vzniká zde H2O2; obsahuje peroxizómy (prakticky vakuola)

 • navíc u rostlinných buněk:

  • buněčná stěna

   • permeabilní! (na rozdíl cytoplazmatické membrány)

   • plazmodesmy = otvory v BS ke komunikaci buňky

   • uděluje tvar, mechanicky ochraňuje, hlavní složka = celulóza (buničina)

  • plastidy

   • semiautonomní organely – mají vlastní DNA a proteosyntetický aparát; 2 membrány

   • chloroplasty

    • stroma (matrix) – bílkovinná plazma)

    • tylakoidy – váčky, stupňovitě tvoří grana – obsahují chlorofyl = fotosyntéza!

   • Chromoplasty

    • Obsahují karotenoidy a xantofyly

    • V plodech, květech a listech

   • Leukoplasty

    • V kořenech, oddencích, uvnitř rostlin

    • Hromadění zásobních látek (amyloplasty-škroby, oleoplasty-lipidy,protoplasty-proteiny)

  • Vakuoly

   • Měchýřky obalené membránou – tonoplastem

   • Uvnitř roztok odpadních látek, enzymů.. = buněčná šťáva

   • Více je jich v mladých rostlinách ( u starších je jen 1 velká vakuola)

 • navíc u buněk hub:

  • buněčná stěna

   • přibližně jako u rostlin; její hlavní složkou je však chitin; glukan a manan

   • až na výjimky neobsahuje plastidy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>