Informační makromolekuly – proteiny, nukleové kyseliny a polysacharidy

Makromolekuly = látky, jejichž relativní molekulová hmotnost činí sto tisíc až několik milionů daltonových jednotek. Dělíme je na:

  • proteiny
  • nukleové kyseliny
  • polysacharidy

Pojmy:

  • informační makromolekuly = biologické makromolekuly, mezi nimiž dochází v živých soustavách k přenosu genetické informace. Řadíme mezi ně NK a proteiny. Schopnost působit jako inf. makromolekuly spočívá v jejich polymerním charakteru.
  • polymery = makromolekuly, jejichž stavebními jednotkami jsou molekuly spojené kovalentními vazbami (nazýváme je monomery).
  • homopolymer = polymer složený ze stejných monomerů (např. škrob nebo glykogen). Zkratkou jej označujeme symbolem poly(X), kdy X odpovídá příslušnému monomeru – např. poly(A) označuje homopolymer složený ze zbytků kyseliny adenylové.
  • heteropolymer (kopolymer) = polymer složený z různých monomerů. Označujeme je např. poly(XY) nebo poly(XYZ), záleží na množství různých monomerů.
  • biopolymery = polymery, které tvoří látkovou podstatu živých soustav – přední místo mezi nimi zabírají NK a proteiny. Obojí jsou logicky heteropolymery.

 

Zdroj: Úvod do molekulární biologie – díl první. Stanislav Rosypal, Brno 1998.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>