Kmen: Nálevníci (Ciliophora, Ciliata)

 • složitá stavba buňky – jednobuněčná eukaryota
 • název kvůli výskytu v senném nálevu
 • velké množství brv k pohybu
 • způsob života: většina volně, mutualisté či komenzálové přežvýkavců, parazité
 • je známo asi 4700 volně žijích a 2500 parazitických druhů
 • existují již více než 700 milionů let
 • řadíme je mezi Alveolata, která patří do říše Chromalveolata.

Stavba buňky

 • buňky nálevníků jsou nejsložitější buňky vůbec
 • na porvchu jsou brvy, které zajišťují pohyb. Synchronizovaného pohybu jsou schopny díky neuromotorickému aparátu, který je uložen pod pelikulou
 • pelikula = seskupení organel zajišťující tuhost a pružnost buňky (samozřejmě mohou tyto organely i druhotně chybět), je tvořena z kortikálních alveol = typických plochých vakuol, které se nachází pod cytoplazmatickou membránou zástupců této skupiny, nejčastěji jsou tvořeny celulózou –> díky membráně alveol a své vlastní je tedy dvojvrstevnou organelou
 • v pelikule sa nachází tzv. trichocysty = váčky obsahující látky, které působí jako tzv. buněčné jedy (při podráždění vystřelí jejich obsah, který ztuhne v rosolovité vlákno)
 • TS: buněčná ústa, buněčný jícen, – jím potrava doputuje dovnitř buňky, kde splyne s lysozómem v potravní vakuolu – zbytky po trávení putují ven buněčnou řití
 • kontraktilní (stažitelná) vakuola = hospodaření s vodou – např. odstraňování nadbytečné či nasávání nové
 • nálevníci mají minimálně 2 jádra:
  • makronukleus = jádro vegetativní: obsahuje informace potřebné pro život až na rozmnožování – syntéza vykuol, brv… (velmi často se replikuje)
  • mikronukleus = jádro generativní: obsahuje veškerou DNA a tudíž informace pro rozmnožování
 • Rozmnožování (R):
  • NR: příčné dělení (nepohlavní)
  • PR: konjugace (spájení; pohlavní) – 2 nálevníci se spojí buněčnými ústy, makronukleus zanikne a mikronukleus se meiózou rozdělí na 4 jádra: 3 z nich zaniknou a čtvrté se rozdělí na jádro migratorní (samčí funkce) a stacionární (samičí funkce). Migratorní jádra se mezi oběma jedinci vymění a spolu se svými jádry stacionárními vytváří diploidní jádro, základ pro mikronukleus. Poté se oba rozmnoží dělením.
 • mohou se vyskytovat ve formách klidových stádií (cysty, spory)

Typičtí zástupci

 • trepka velká (Paramecium caudatum) – znečištěné vody, na hladinách, plankton
 • bobovka (Colpidium) – znečištěné vody, typické prodloužení někt. brv
 • mrskavka (Stentor)
 • vířenka (Vorticella) – žije přisedle, potravu si přihání vířením vody pomocí brv
 • vejcovka (Glaucoma)
 • keřenka (Carchesium) – tvoří přisedlé kolonie
 • plazivenka (Spirostomum)
 • slávinka (Stylonichia)
 • bachořec (entodiniomorpha) – žije v barchoru  a čepci přežvýkavců (komenzál, napomáhá jim rozkládat potravu) = symbióza, brvy jen v několika kruzích
 • vakovka střevní (balantidium coli) – komenzál tlustého střeva prasat, u člověka způsobuje nemoc balantidiózu (vředy tl. střeva)
 • kožovec rybí ( Ichthyophthirius mulrifiis) – parazituje na rybích šupinách
 • rournatka – rozmnožuje se pučením, brvy mají pouze dceřinná stadia – jsou to jakoby oddělené pupeny

Problematická systematika

 • tradičně byli nálevníci jednou ze 4 skupin prvoků, tento systém byl však špatný – nyní patří do říše Chromalveolata
 • bereme-li v úvahu systémy, které uznávají říši Protista, pak je skupina Alveolata infrakmenem podkmenu Bicilliata

 

________________________________________________________

Zdroje: www.wikipedia.org, www.biolib.cz, www.biomach.wz.cz, www.botanika-puchnerova.estranky.cz,

1 komentář u „Kmen: Nálevníci (Ciliophora, Ciliata)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>