Obecná virologie I. – úvod

Historie:

 •  1880-90: Robert Koch + Luis Pasteur: „mikrobiální teorie“ – mikrobi (nověji mikroorganismy): mohou napadnout organismy a být původci chorob
 • Kochovy postuláty: podmínky, které musí být splněn, abychom prokázali, že daný mikroorganismus je infekčním původcem choroby (hlavně pro bakterie, ale i pro viry)
  • 1. infekční agens musí být přítomno ve všech případech výskytu choroby
  • 2. infekční agens musí být izolovatelné z hostitele a kultivované in vitro (neplatí pro viry)
  • 3. choroba musí být vyvolatelná inokulací zdravého vnímavého hostitele čistým kultivovaným infekčním agens
  • 4.totéž infekční agens musí být opět izolovatelné z nově infikovaného vnímavého hostitele

modifikované pro viry (Rivers, 1937):

 • 1. izolace viru z nemocného hostitele
 • 2. kultivace v hostitelských buňkách (organismu) (např. ve vajíčku)
 • 3. infekční agens je filtrovatelné – 1937, už ne – virus projde filtrací (VTM)
 • 4. choroba musí být vyvolatelná infekcí zdravého vnímavého hostitele čistým izolovaým virem
 • 5. detekce specifické imunitní odpovědi na daný virus

 

Obsah studia virologie

 • viry: (1892 – objev: Dmitrij Ivanovskij, 1898 – „vir“: Martinus Beijesinck)
 • viroidy: (1967, 1971 – Theodor O. Diener)
 • satelity: (1962: satelitní viry, satelitní nukleové kyseliny)
 • priony: (1956 – NC 1976: Carleton Gajdušek) – popsal prionovou chorobu; 1982 – NC 1997: Stanley Prusiner: priony existují)

 

Viroidy

 • jsou neobalené, malé, kruhové, jednovláknové RNA, které se autonomně replikují, když jsou inokulovány do hostitelské rostliny
 • některé jsou patogenní, jiné se replikují bez vyvolání příznaků
 • viroidy se šíří vegetativně, většina je přenosná mechanicky, některé semenem nebo pylem
 • reprodukce: jakoby transkripce pomocí enzymů, které umí syntetizovat RNA
 • zástupci:
  • PSTVd: potato spindle tuber viroid
  • CSVd: chrysanthemum stunt viroid
  • HSVd: hop stunt viroid
  • HLVd: hop latent viroid
  • CCCVd: coconut cadang-cadang viroid


Satelity

 • jsou sub-virové agens (částice), kterým chybí geny kódující enzymy potřebné pro jejich replikaci (reprodukci)
 • jejich zmnožení je závislé na ko-infekci buňky pomocným virem

 

Satelitní viry

 • jsou malé jednovláknové RNA viry (do velikosti 500-2000 NT), které se vyskystují a jsou schopné životních projevů jen v asociaci s pomocnými viry; kódují své obalové proteiny
 • zástupci:
  • tobaco necrosis satellite virus
  • chronic bee-paralysis satellite virus

Satelitní NK

 • nukleotidové sekvence značně odlišné od genomu
 • Satelitní NK se vyznačují nukleotidovými sekvencemi značně odlišnými od genomu hostitelské buňky i pomocného viru.
 • Satelitní NK kódují nestrukturální proteiny nebo vůbec nekódují proteiny a jsou obaleny plášťovým proteinem pomocného viru.
  • satelitní RNA: jsou malé jednovláknové RNA (o velikosti 500 – 2000 NT); které se vykytují a jsou schopné životních projevů pouze v asociaci s pomocnými viry; ke svému přenosu využívají kapsidu pomocného viru.
  • satelitní DNA
  • zástupci:
   • tomato leaf curl virus satellite DNA
   • cucumber mosaic virus satellite RNA
   • arabis mosaic virus small satellite RNA
   • tobacco ringspot virus satellite RNA

Priony

 • jsou infekční proteiny
 • bez přímé účasti NK
 • jak zabíjí:
  • proteiny vznikají v ER, pokud mají špatnou konfiguraci, jsou z ER rychle vyloučeny a zlikvidovány proteasomem
  • prion setrvává v ER a pokud se dostane do cytoplazmy, odolává proteasomu
  • je pro buňku toxický
 • vlastnosti prionu:
  • odolný vůči proteasam
  • odolný vůči vysokým teplotám (až 600C)
  • odolný vůči řadě dezinfekčních prostředků: líh, formaldehyd, jodová tinktura (jsou pak ještě odolnější)
  • v půdě schopen přežívat roky (masokostní moučka – skotsko,irsko?)
  • ničí jej teplota 134 C (3 bary, 20min)
  • ničí jej silná ox. činidla (savo)
  • ničí jej louh – silně koncentrovaný 1 hodinu
 • amyloidní plaky + odumření buněk → odumření nervové tkáně
 • dvě izoformy prionového proteinu (PrP) – liší se pouze jiným prostorovým uspořádáním:
  • PrPC: normální forma exprimovaná buňkami
  • PrPSc: infekční forma (Sc = scrapie)
 • skupina smrtelných neurodegenerativních chorob:
  • kuru prion: mozeček, Papua Nová Guinea – podobná scrapiím a CJD
  • scrapie prion: scrapie jsou smrtelná, infekční choroba ovcí, známá od 17. století – převoz ovcí ze Španělska do Anglie – srst, drbání, podrážděnost, ztráta koordinace inkubační doba 2-3 roky; infekční podstata dokázána přenosem z kozyna myš
  • CJD prion: Creutzfeld-Jacobova choroba – 3 varianty?
  • BSE prion: bovine spongiform encephalopathy
 • projevy:
  • amyloidní plaky
  • spongiformní denerace nervové tkáně
  • úbytek neuronů
  • vyčerpanost, demence, poruchy koordinace, smrt
 • identifikace prionů – nekonveční infekční agens:
  • laboratorní přenosy scrapie → myš; kuru → šimpanz; CJD → lidoop
  • infekční agens bylo rezistentní vůči detergentům, nukleasám, proteasám, glykosidasám, radiaci
  • scrapie – částice menší než viry?!
  • Syrský křeček – experimentální model, inkubační doba jen 70 dní, myš (1 rok)
  • vysoké koncentrace denaturačních látek a proteás snižovaly infekčnost = je to protein?
 • identifikace prionového proteinu:
  • z mozku experimentálně infikovaných syrských křečků
  • PrP prionový protein je 27-30 kDa velký proteasám rezistentní polypeptid přítomný v mozku scrapie infikovaných zvířat
  • později byl klonován segment genu pro PrP protein oligonukleotid pro screening cDNA knihovny
 • transgenní myši umožnily potvrdit význam PrP proteinu pro choroby vyvolané priony
  • PrP deficientní myši jsou rezistentní vůči prionové infekci; vnímavost je obnovena reintrodukcí PrP transgenu
  • infekce wild typů myší s over-expresí PrP vede k spongiformní nemoci u starších transgenních myší; extrakt z mozků těchto myší umožňuje experimentální přenos této neurodegenerativní nemoci
 • prionový protein a jeho přeměna na prion
  • prionový protein a infekční protein mají tutéž sekvenci
  • nebyla nalezena potranslační modifikace rozlišující PrPC a infekční PrPSc

 

 • prion slouží jako „matrice“ pro změnu konformace prionového proteinu
 • priony se mohou množit „řetězovou reakcí“
 • mechanismus přeměny PrPC na PrPSc není detailně známý
 • jsou konformační změny PrP příčinou nemoci?
  • Beta-struktura PrPSc, rezistentní vůči proteasám, se podílí na tvorbě nerozpustných fibril
  • akumulace těchto fibril vede ke smrti buňky a neurodegenerativním změnám
  • akumulované fibrily (PrPSc proteiny) v placích je možné specificky barvit a detekovat tak infekční prion; takové plaky označujeme jako amyloidní
 • průnik prionů z potravy do těla:
  • v trávicím traktu odolá prion nízkému pH i enzymům
  • ve střevu je zachycen některými buňkami sliznice a pronikne do mízních uzlin střev
  • odtud přes folikulární dendritické buňky do nervových zakončení bloudivého nervu
  • šíří se do míchy a mozku
 • testy na priony:
  • reakce prionů nestrávených proteasami s protilátkou proti prionovému proteinu
  • histologické vyšetření mozku
  • biologické testy na myších – i geneticky modifikovaných
  • zkouší se: testy z krve, moči, lymfatických tkání


   Zdroj: výpisky z hodin virologie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>