Archiv pro štítek: AIDS

16. Dýchací a mízní soustava živočichů a člověka

 1. Podmínky dýchání v jednotlivých prostředích a přizpůsobení se živočichů.
 2. Typy dýchacích soustav u bezobratlých.
 3. Anatomie dýchacích soustav obratlovců a rozdíly u jednotlivých tříd.
 4. Anatomie a fyziologie dýchací soustavy člověka, dýchací svalstvo.
 5. Přenos plynů ke tkáním u jednotlivých skupin živočichů.
 6. Vnější a vnitřní dýchání- rozdíly, význam.
 7. Imunitní systém člověka – součásti, imunizace – typy.
 8. Onemocnění dýchací soustavy.
 9. Negativní vliv prostředí a zlozvyků na zdraví dýchací soustavy a jejich vliv na imunitu člověka.

14. Tělní tekutiny, cévní a oběhová soustava

 1. Typy oběhových soustav u bezobratlých.
 2. Oběhové soustavy obratlovců a jejich rozdíly u jednotlivých tříd.Zvláštní pozornost na stavbu srdce.
 3. Složení krve a funkce jednotlivých složek krve.
 4. Krevní skupiny-objevitel, původ, jiné faktory rozdělení.
 5. Tkáňový mok-vznik, složení.
 6. Míza- význam mízy, anatomie mízní soustavy.
 7. Typy cév jejich stavba a funkce.
 8. Srdce- anatomie, fyziologie, automacie. Onemocnění kardiovaskulárního aparátu.

Pokračování textu