Archiv pro štítek: alela

23. Mendelovská genetika

(základní zákonitosti přenosu znaků z rodičů na potomky – analýza alel při nezávislé kombinaci, hybridizace, dědičnost kvantitativních a kvalitativních znaků, Mendelovy zákony – řešení příkladů)

  Pokračování textu

22. Molekulární genetika

(molekulární podstata DNA a RNA, chromozom, základní pojmy, mitóza, meióza a buněčný cyklus, genetický kód a gen)

  Pokračování textu