Archiv pro štítek: alochtonní

25. Ekologie

základní ekologické pojmy, ekologické zákony, organismus a prostředí, biotop, nika, biotické a abiotické složky prostředí, populace, ekosystémy…..)

  Pokračování textu

7. Semenné rostliny

Semenné rostliny (spermatophyta) zahrnují rostliny kapraďosemenné, cykasy, jehličnany a jinany a dále samozřejmě jednoděložné a dvouděložné krytosemenné rostliny.   Pokračování textu