Archiv pro štítek: alveola

Kmen: Nálevníci (Ciliophora, Ciliata)

  • složitá stavba buňky – jednobuněčná eukaryota
  • název kvůli výskytu v senném nálevu
  • velké množství brv k pohybu
  • způsob života: většina volně, mutualisté či komenzálové přežvýkavců, parazité
  • je známo asi 4700 volně žijích a 2500 parazitických druhů
  • existují již více než 700 milionů let
  • řadíme je mezi Alveolata, která patří do říše Chromalveolata.

Pokračování textu

Říše: Chromalveolata = podříše Chromista + Nadkmen Alveolata

Systematika této říše je opět velmi složitá a neucelená. Máme spoustu možností..

  • Řasy říše Chromista nejsou příbuzné s nadkmenem Alveolata. Chromista obsahují chlorofyl A a C, zatímco Alveolata zahrnuje výtrusovce, nálevníky a obrněnky – tedy drobné prvoky. Tyto organismy se však řadí do společné skupiny Chromalveolata, která sdružuje všechny typy řas.  Přirozenost této skupiny je sice vyvrácena, ale přesto se používá.
  • termín Chromista poprvé zavedl Thomas Cavalier-Smith roku 1981
  • říši Chromista tedy lze nazvat superskupinou a v tom případě do ní řadíme i Alveolata a někdy také Rhizaria (dírkonošce). U těchto skupin je dokonce patrná fylogenetická příbuznost.

Pokračování textu