Archiv pro štítek: ambulakrální soustava

16. Dýchací a mízní soustava živočichů a člověka

  1. Podmínky dýchání v jednotlivých prostředích a přizpůsobení se živočichů.
  2. Typy dýchacích soustav u bezobratlých.
  3. Anatomie dýchacích soustav obratlovců a rozdíly u jednotlivých tříd.
  4. Anatomie a fyziologie dýchací soustavy člověka, dýchací svalstvo.
  5. Přenos plynů ke tkáním u jednotlivých skupin živočichů.
  6. Vnější a vnitřní dýchání- rozdíly, význam.
  7. Imunitní systém člověka – součásti, imunizace – typy.
  8. Onemocnění dýchací soustavy.
  9. Negativní vliv prostředí a zlozvyků na zdraví dýchací soustavy a jejich vliv na imunitu člověka.

Kmen: Ostnokožci (Echinodermata)

Ostnokožci (Echinodermata) patří již mezi druhoústé živočichy (deuterostomia). Vědecký název této skupiny je sestaven ze slov echinos (trnitý) a derma (kůže).

Mezi specifika tohoto kmene patří výskyt v mořích a oceánech celého světa, také paprsčitě (radiálněsouměrné tělo (charakteristické už postavením v deuterostomia) a vápenité destičky, které u některých jedinců vytváří krunýř či tzv. ostny.

Patří jak mezi prastaré organismy, tak také mezi evolučně úspěšné – čemuž vděčí  právě modifikacím schránek a ostnů, jež vyrůstají z jejich podkoží. Poprvé se objevují na počátku prvohor, největší rozmachu dosáhli v druhohorách. Známe asi 13 000 druhů fosilních ostnokožců,  v součastnosti žije asi 7000 recentních druhů.

Pokračování textu