Archiv pro štítek: daltonismus

24. Genetika 20. a 21. století

(mutace, dědičnost člověka – metody výzkumu, genetické choroby, dědičnost pohlavně vázaná a pohlavně ovlivněná, transgenní org. a genové inženýrství a genová terapie)

Pokračování textu

11. Smyslové soustavy živočichů a člověka

  1. Smyslové orgány u bezobratlých živočichů a jejich specifika.
  2. Smyslové orgány obratlovců
  3. Základní typy smyslových orgánů.
  4. Orgány založené na činnosti chemoreceptorů
  5. Orgány založené na činnosti fotoreceptorů
  6. Anatomie a fyziologie oka – světločivné buňky – typy
  7. Receptory v kůži a jejich význam
  8. Vnitřní receptory – proprioreceptory – jejich význam pro organismus
  9. Onemocnění receptorů a důsledky z toho plynoucí.