Archiv pro štítek: dědičnost pohlaví

24. Genetika 20. a 21. století

(mutace, dědičnost člověka – metody výzkumu, genetické choroby, dědičnost pohlavně vázaná a pohlavně ovlivněná, transgenní org. a genové inženýrství a genová terapie)

Pokračování textu

23. Mendelovská genetika

(základní zákonitosti přenosu znaků z rodičů na potomky – analýza alel při nezávislé kombinaci, hybridizace, dědičnost kvantitativních a kvalitativních znaků, Mendelovy zákony – řešení příkladů)

  Pokračování textu