Archiv pro štítek: definice viru

Obecná virologie II. – viry obecně: historie, morfologie

–          Tři etapy výzkumu virových chorob a virů:

  • Projevy chorob  (pozorování)
  • Objev infekční virové částice (D. J. Ivanovský, 1892; M. W. Beijerinck, 1887)
  • Využití metod rekombinační DNA a genových manipulací ve virologii (1950/60): popsání dvoušrobovice DNA, struktura RNA, sekvenování, analýzy sekvencí.. à zjišťujeme jak genom vypadá, jak se exprimuje apod.