Archiv pro štítek: DNA

Molekulární genetika pro střední školy

Počátky molekulární genetiky:

 • 1944 – DNA je substrátem dědičnosti
 • 1953 – J. D. Watson + F. H. Crick: objev molekulární struktury DNA
 • 1962 – Watson a Crick byli oceněni Nobelovou cenou

Pokračování textu

22. Molekulární genetika

(molekulární podstata DNA a RNA, chromozom, základní pojmy, mitóza, meióza a buněčný cyklus, genetický kód a gen)

  Pokračování textu

15. Opěrná a svalová soustava živočichů a člověka

 1. Exoskelet u bezobratlých živočichů složení, funkce, výhody.
 2. Endoskelet u bezobratlých živočichů složení, funkce, výhody.
 3. Typy vaziv-umístění v těle, stavba vaziv a jejich význam.
 4. Kost – anatomie, typy kostí a kostních dření.
 5. Typy svaloviny – jejich anatomie a fyziologie, rozdíly ve funkci.
 6. Srdeční svalovina-specifika.
 7. Onemocnění a poruchy opěrné soustavy.

3. Prokaryotické organismy (Monera) a viry

Viry, bakterie, sinice a Archaea

Pokračování textu

1. Cytologie

Stavba a fyziologie eukaryotické buňky, rozdíly ve stavbě u buněk prokaryotických a eukaryotických, ostatní zajímavosti

Pokračování textu

Kmen: Obrněnky (Dinozoa)

 • řadíme je mezi Alveolata, která patří do říše Chromalveolata, dříve byli řazeni mezi Prvoky (Protozoa)
 • pohyblivé organismy
 • 2-3 bičíky
 • tělo kryto celulózními destičkami

Pokračování textu

Doména: Archaea

Název archea pochází z řeckého archaia = starobylý. Nejedná se však o staré pojmenování (tato doména byla poprvé pojmenována až roku 1977), ale příznačně označuje starobylost členů v ní zahrnutých. V této doméně se snoubí velmi rozlišné typy „speciálních bakterií“, obývající různá prostředí a vyžadující velmi odlišné podmínky, mají však společné jedno – všechny existovaly na Zemi už na počátku vývoje veškerých organismů.

Pokračování textu