Archiv pro štítek: doména

Domény a říše – jejich počet a postavení v taxonomii

  • v počátcích taxonomie existovaly pouze dvě říše:
    • rostliny (Plantae)
    • živočichové (Animalia)

Pokračování textu

Doména: Archaea

Název archea pochází z řeckého archaia = starobylý. Nejedná se však o staré pojmenování (tato doména byla poprvé pojmenována až roku 1977), ale příznačně označuje starobylost členů v ní zahrnutých. V této doméně se snoubí velmi rozlišné typy „speciálních bakterií“, obývající různá prostředí a vyžadující velmi odlišné podmínky, mají však společné jedno – všechny existovaly na Zemi už na počátku vývoje veškerých organismů.

Pokračování textu