Archiv pro štítek: endoskelet

15. Opěrná a svalová soustava živočichů a člověka

  1. Exoskelet u bezobratlých živočichů složení, funkce, výhody.
  2. Endoskelet u bezobratlých živočichů složení, funkce, výhody.
  3. Typy vaziv-umístění v těle, stavba vaziv a jejich význam.
  4. Kost – anatomie, typy kostí a kostních dření.
  5. Typy svaloviny – jejich anatomie a fyziologie, rozdíly ve funkci.
  6. Srdeční svalovina-specifika.
  7. Onemocnění a poruchy opěrné soustavy.

Kmen: Ostnokožci (Echinodermata)

Ostnokožci (Echinodermata) patří již mezi druhoústé živočichy (deuterostomia). Vědecký název této skupiny je sestaven ze slov echinos (trnitý) a derma (kůže).

Mezi specifika tohoto kmene patří výskyt v mořích a oceánech celého světa, také paprsčitě (radiálněsouměrné tělo (charakteristické už postavením v deuterostomia) a vápenité destičky, které u některých jedinců vytváří krunýř či tzv. ostny.

Patří jak mezi prastaré organismy, tak také mezi evolučně úspěšné – čemuž vděčí  právě modifikacím schránek a ostnů, jež vyrůstají z jejich podkoží. Poprvé se objevují na počátku prvohor, největší rozmachu dosáhli v druhohorách. Známe asi 13 000 druhů fosilních ostnokožců,  v součastnosti žije asi 7000 recentních druhů.

Pokračování textu