Archiv pro štítek: hemolýza

14. Tělní tekutiny, cévní a oběhová soustava

  1. Typy oběhových soustav u bezobratlých.
  2. Oběhové soustavy obratlovců a jejich rozdíly u jednotlivých tříd.Zvláštní pozornost na stavbu srdce.
  3. Složení krve a funkce jednotlivých složek krve.
  4. Krevní skupiny-objevitel, původ, jiné faktory rozdělení.
  5. Tkáňový mok-vznik, složení.
  6. Míza- význam mízy, anatomie mízní soustavy.
  7. Typy cév jejich stavba a funkce.
  8. Srdce- anatomie, fyziologie, automacie. Onemocnění kardiovaskulárního aparátu.

Pokračování textu

Cytologie – Transport látek přes semipermeabilní membránu

Transport látek přes bun. membránu (p. membrána = regulátor příjmu a výdeje – semipermeabilní)

Pokračování textu