Archiv pro štítek: jádro

1. Cytologie

Stavba a fyziologie eukaryotické buňky, rozdíly ve stavbě u buněk prokaryotických a eukaryotických, ostatní zajímavosti

Pokračování textu

Kmen: Skrytěnky (Cryptophyta)

  • volně žijící bičíkovci
  • velmi odolní vůči chladu, součást fytoplanktonu studených a hlubokých vod, především stojatých
  • první jarní producenti

Pokračování textu

Kmen: Nálevníci (Ciliophora, Ciliata)

  • složitá stavba buňky – jednobuněčná eukaryota
  • název kvůli výskytu v senném nálevu
  • velké množství brv k pohybu
  • způsob života: většina volně, mutualisté či komenzálové přežvýkavců, parazité
  • je známo asi 4700 volně žijích a 2500 parazitických druhů
  • existují již více než 700 milionů let
  • řadíme je mezi Alveolata, která patří do říše Chromalveolata.

Pokračování textu