Archiv pro štítek: křečové žíly

24. Genetika 20. a 21. století

(mutace, dědičnost člověka – metody výzkumu, genetické choroby, dědičnost pohlavně vázaná a pohlavně ovlivněná, transgenní org. a genové inženýrství a genová terapie)

Pokračování textu

14. Tělní tekutiny, cévní a oběhová soustava

  1. Typy oběhových soustav u bezobratlých.
  2. Oběhové soustavy obratlovců a jejich rozdíly u jednotlivých tříd.Zvláštní pozornost na stavbu srdce.
  3. Složení krve a funkce jednotlivých složek krve.
  4. Krevní skupiny-objevitel, původ, jiné faktory rozdělení.
  5. Tkáňový mok-vznik, složení.
  6. Míza- význam mízy, anatomie mízní soustavy.
  7. Typy cév jejich stavba a funkce.
  8. Srdce- anatomie, fyziologie, automacie. Onemocnění kardiovaskulárního aparátu.

Pokračování textu