Archiv pro štítek: larva

18. Členovci

(charakteristika kmene členovců – klepítkatci, korýši, vzdušnicovci, se zvláštní pozorností na hmyz; charakteristika, stavba těla, rozmnožování, klasifikace, ekologicky a ekonomicky významné druhy)

Pokračování textu

8. Rozmnožování

(těhotenství a embryonální vývoj, ontogeneze, menstruační cyklus, antikoncepce)

  1. Způsoby rozmnožování u živočichů – pohlavní a nepohlavní.
  2. Uvedˇ příklady nepohlavního rozmnožování u živočichů.
  3. Vývoj u bezobratlých živočichů.
  4. Proměna dokonalá a nedokonalá.
  5. Vývoj přímý a nepřímý.
  6. Pohlavní soustava muže a ženy.
  7. Menstruační cyklus ženy.
  8. Délka těhotenství v souvislosti s velikostí a systematickým zařazením živočicha.
  9. Ontogeneze člověka-jednotlivé fáze.
  10. Typy antikoncepce.

Třída: Hadice (Ophiuroidea)

Hadice jsou dalšími z řady zástupců kmene ostnokožců. Jejich nejbližšími příbuznými jsou sumýši a ježovky, které dohromady nazýváme Echinozoa a spolu s hadicemi tvoří skupinu Cryptosyringia.

Pokračování textu

Třída: Sumýši (Holothuroidea)

Sumýši jsou poměrně atraktivními a neznámými živočichy. Po setkání s jejich zástupcem bych řekla až antiatraktivními. :-) Ale rozhodně velmi, velmi zajímavými…

Pokračování textu

Kmen: Ostnokožci (Echinodermata)

Ostnokožci (Echinodermata) patří již mezi druhoústé živočichy (deuterostomia). Vědecký název této skupiny je sestaven ze slov echinos (trnitý) a derma (kůže).

Mezi specifika tohoto kmene patří výskyt v mořích a oceánech celého světa, také paprsčitě (radiálněsouměrné tělo (charakteristické už postavením v deuterostomia) a vápenité destičky, které u některých jedinců vytváří krunýř či tzv. ostny.

Patří jak mezi prastaré organismy, tak také mezi evolučně úspěšné – čemuž vděčí  právě modifikacím schránek a ostnů, jež vyrůstají z jejich podkoží. Poprvé se objevují na počátku prvohor, největší rozmachu dosáhli v druhohorách. Známe asi 13 000 druhů fosilních ostnokožců,  v součastnosti žije asi 7000 recentních druhů.

Pokračování textu