Archiv pro štítek: magnoliopsida

Cévnaté rostliny (Tracheophytae)

  • systematická skupina/vývojová větev, která zahrnuje rostliny, v jejichž ontogenetickém vývoji převažuje sporofyt nad gametofytem
  • z hlediska fylogenetického vývoje tracheophytae je charakteristická postupná redukce gametofytu až k jeho úplné závislosti na sporofytu
  • sporofyt cévnatých rostlin (=kormus) se dělí na vegetativní a generativní orgány (ty tvoří systémy pravých pletiv), těmito orgány probíhají cévní svazky, které vytváří tzv. vaskulární (vodivý) systém

Pokračování textu

7. Semenné rostliny

Semenné rostliny (spermatophyta) zahrnují rostliny kapraďosemenné, cykasy, jehličnany a jinany a dále samozřejmě jednoděložné a dvouděložné krytosemenné rostliny.   Pokračování textu