Archiv pro štítek: mozková mrtvice

14. Tělní tekutiny, cévní a oběhová soustava

 1. Typy oběhových soustav u bezobratlých.
 2. Oběhové soustavy obratlovců a jejich rozdíly u jednotlivých tříd.Zvláštní pozornost na stavbu srdce.
 3. Složení krve a funkce jednotlivých složek krve.
 4. Krevní skupiny-objevitel, původ, jiné faktory rozdělení.
 5. Tkáňový mok-vznik, složení.
 6. Míza- význam mízy, anatomie mízní soustavy.
 7. Typy cév jejich stavba a funkce.
 8. Srdce- anatomie, fyziologie, automacie. Onemocnění kardiovaskulárního aparátu.

Pokračování textu

10. Nervová soustava živočichů a člověka

Nejjednodušší nervové soustavy bezobratlých a jejich vývoj

 1. Vývoj nervových soustav u obratlovců – podle postavení v evolučním vývoji
 2. Popis a funkce neuronu jako základní stavební jednotky nervové soustavy
 3. Synapse – význam, popis, metody přenosu vzruchu, význam neurotransmiterů
 4. Reflexní oblouk – popis přenosu vzruchů po reflexním oblouku
 5. Anatomie CNS člověka
 6. Vyšší nervová činnost, paměť
 7. Vegetativní NS – význam, funkce
 8. Onemocnění nervové soustavy