Archiv pro štítek: parasympatikus

13. Trávicí soustava

 1. Srovnání ústního ústrojí bezobratlých.
 2. Postavení ústního otvoru a přídatných orgánů v souvislosti s přijímanou potravou.
 3. Zuby-anatomie, srovnání chrupu u jednotlivých skupin obratlovců.
 4. Anatomie trávicí soustavy člověka.
 5. Anatomie trávicí soustavy obratlovců v souvislosti s potravní orientací jednotlivých druhů.
 6. Metabolismus tuků, sacharidů a proteinů.
 7. Játra – detoxikační centrum.
 8. Zdravá výživa a její vliv na zdraví člověka.
 9. Onemocnění trávicí soustavy člověka.

Pokračování textu

12. Vylučovací soustava živočichů a člověka

 

 1. Metabolické reakce-stručné rozdělení reakcí a popis.
 2. Rozdělení živočichů podle způsobu termoregulace.
 3. Typy vylučovacích orgánů u bezobratlých a obratlovců.
 4. Vysvětli pojem homeostáza.
 5. Moč hypertonická a hypotonická, které organismy mají takovou moč?
 6. Anatomie a fyziologie ledviny člověka.
 7. Anatomie a fyziologie vylučovací soustavy.
 8. Stavba kůže-jednotlivé vrstvy.
 9. Funkce kůže.
 10. Složení exkretů kůže a ledvin, jejich rozdíly.
 11. Onemocnění vylučovací soustavy člověka.

10. Nervová soustava živočichů a člověka

Nejjednodušší nervové soustavy bezobratlých a jejich vývoj

 1. Vývoj nervových soustav u obratlovců – podle postavení v evolučním vývoji
 2. Popis a funkce neuronu jako základní stavební jednotky nervové soustavy
 3. Synapse – význam, popis, metody přenosu vzruchu, význam neurotransmiterů
 4. Reflexní oblouk – popis přenosu vzruchů po reflexním oblouku
 5. Anatomie CNS člověka
 6. Vyšší nervová činnost, paměť
 7. Vegetativní NS – význam, funkce
 8. Onemocnění nervové soustavy