Archiv pro štítek: paréza

15. Opěrná a svalová soustava živočichů a člověka

 1. Exoskelet u bezobratlých živočichů složení, funkce, výhody.
 2. Endoskelet u bezobratlých živočichů složení, funkce, výhody.
 3. Typy vaziv-umístění v těle, stavba vaziv a jejich význam.
 4. Kost – anatomie, typy kostí a kostních dření.
 5. Typy svaloviny – jejich anatomie a fyziologie, rozdíly ve funkci.
 6. Srdeční svalovina-specifika.
 7. Onemocnění a poruchy opěrné soustavy.

10. Nervová soustava živočichů a člověka

Nejjednodušší nervové soustavy bezobratlých a jejich vývoj

 1. Vývoj nervových soustav u obratlovců – podle postavení v evolučním vývoji
 2. Popis a funkce neuronu jako základní stavební jednotky nervové soustavy
 3. Synapse – význam, popis, metody přenosu vzruchu, význam neurotransmiterů
 4. Reflexní oblouk – popis přenosu vzruchů po reflexním oblouku
 5. Anatomie CNS člověka
 6. Vyšší nervová činnost, paměť
 7. Vegetativní NS – význam, funkce
 8. Onemocnění nervové soustavy