Archiv pro štítek: perilymfa

14. Tělní tekutiny, cévní a oběhová soustava

 1. Typy oběhových soustav u bezobratlých.
 2. Oběhové soustavy obratlovců a jejich rozdíly u jednotlivých tříd.Zvláštní pozornost na stavbu srdce.
 3. Složení krve a funkce jednotlivých složek krve.
 4. Krevní skupiny-objevitel, původ, jiné faktory rozdělení.
 5. Tkáňový mok-vznik, složení.
 6. Míza- význam mízy, anatomie mízní soustavy.
 7. Typy cév jejich stavba a funkce.
 8. Srdce- anatomie, fyziologie, automacie. Onemocnění kardiovaskulárního aparátu.

Pokračování textu

11. Smyslové soustavy živočichů a člověka

 1. Smyslové orgány u bezobratlých živočichů a jejich specifika.
 2. Smyslové orgány obratlovců
 3. Základní typy smyslových orgánů.
 4. Orgány založené na činnosti chemoreceptorů
 5. Orgány založené na činnosti fotoreceptorů
 6. Anatomie a fyziologie oka – světločivné buňky – typy
 7. Receptory v kůži a jejich význam
 8. Vnitřní receptory – proprioreceptory – jejich význam pro organismus
 9. Onemocnění receptorů a důsledky z toho plynoucí.