Archiv pro štítek: prstenec

6. Mechorosty a kapraďorosty

  • Patří mezi vyšší rostliny (Cormobionta)
  • tělo (kormus) rozlišeno na kořen, stonek, listu (s výjimkou mechorostů – kauloid, fyloidy)
  • odvozují se od zelených řas na základě mnoha shodných znaků (stejná fotosyntetizující barviva, zásobní látka, BS: celulóza), jsou však daleko lépe přizpůsobeny suchozemskému životu (vodivá, krycí pletiva – pokožka, kutikula, průduchy; zpevňovací pletiva – kolenchym a sklerenchym)
  • zygota –> zárodek (embryo) à semeno
  • metageneze = rodozměna
  • začíná převládat sporofyt nad gametofytem
  • PR závislé na vodě (jinak nedojde k oplození), u ostatních Cormobiont není voda nutná
  • Cormobionta – dělení: Mechorosty; Kapraďorosty; Semenné rostliny

Pokračování textu

Kmen: Ostnokožci (Echinodermata)

Ostnokožci (Echinodermata) patří již mezi druhoústé živočichy (deuterostomia). Vědecký název této skupiny je sestaven ze slov echinos (trnitý) a derma (kůže).

Mezi specifika tohoto kmene patří výskyt v mořích a oceánech celého světa, také paprsčitě (radiálněsouměrné tělo (charakteristické už postavením v deuterostomia) a vápenité destičky, které u některých jedinců vytváří krunýř či tzv. ostny.

Patří jak mezi prastaré organismy, tak také mezi evolučně úspěšné – čemuž vděčí  právě modifikacím schránek a ostnů, jež vyrůstají z jejich podkoží. Poprvé se objevují na počátku prvohor, největší rozmachu dosáhli v druhohorách. Známe asi 13 000 druhů fosilních ostnokožců,  v součastnosti žije asi 7000 recentních druhů.

Pokračování textu