Archiv pro štítek: psilofyty

Cévnaté rostliny (Tracheophytae)

 • systematická skupina/vývojová větev, která zahrnuje rostliny, v jejichž ontogenetickém vývoji převažuje sporofyt nad gametofytem
 • z hlediska fylogenetického vývoje tracheophytae je charakteristická postupná redukce gametofytu až k jeho úplné závislosti na sporofytu
 • sporofyt cévnatých rostlin (=kormus) se dělí na vegetativní a generativní orgány (ty tvoří systémy pravých pletiv), těmito orgány probíhají cévní svazky, které vytváří tzv. vaskulární (vodivý) systém

Pokračování textu

6. Mechorosty a kapraďorosty

 • Patří mezi vyšší rostliny (Cormobionta)
 • tělo (kormus) rozlišeno na kořen, stonek, listu (s výjimkou mechorostů – kauloid, fyloidy)
 • odvozují se od zelených řas na základě mnoha shodných znaků (stejná fotosyntetizující barviva, zásobní látka, BS: celulóza), jsou však daleko lépe přizpůsobeny suchozemskému životu (vodivá, krycí pletiva – pokožka, kutikula, průduchy; zpevňovací pletiva – kolenchym a sklerenchym)
 • zygota –> zárodek (embryo) à semeno
 • metageneze = rodozměna
 • začíná převládat sporofyt nad gametofytem
 • PR závislé na vodě (jinak nedojde k oplození), u ostatních Cormobiont není voda nutná
 • Cormobionta – dělení: Mechorosty; Kapraďorosty; Semenné rostliny

Pokračování textu