Archiv pro štítek: RNA

Molekulární genetika pro střední školy

Počátky molekulární genetiky:

  • 1944 – DNA je substrátem dědičnosti
  • 1953 – J. D. Watson + F. H. Crick: objev molekulární struktury DNA
  • 1962 – Watson a Crick byli oceněni Nobelovou cenou

Pokračování textu

22. Molekulární genetika

(molekulární podstata DNA a RNA, chromozom, základní pojmy, mitóza, meióza a buněčný cyklus, genetický kód a gen)

  Pokračování textu

3. Prokaryotické organismy (Monera) a viry

Viry, bakterie, sinice a Archaea

Pokračování textu

1. Cytologie

Stavba a fyziologie eukaryotické buňky, rozdíly ve stavbě u buněk prokaryotických a eukaryotických, ostatní zajímavosti

Pokračování textu