Archiv pro štítek: Ruffiniho tělíska

12. Vylučovací soustava živočichů a člověka

 

 1. Metabolické reakce-stručné rozdělení reakcí a popis.
 2. Rozdělení živočichů podle způsobu termoregulace.
 3. Typy vylučovacích orgánů u bezobratlých a obratlovců.
 4. Vysvětli pojem homeostáza.
 5. Moč hypertonická a hypotonická, které organismy mají takovou moč?
 6. Anatomie a fyziologie ledviny člověka.
 7. Anatomie a fyziologie vylučovací soustavy.
 8. Stavba kůže-jednotlivé vrstvy.
 9. Funkce kůže.
 10. Složení exkretů kůže a ledvin, jejich rozdíly.
 11. Onemocnění vylučovací soustavy člověka.

11. Smyslové soustavy živočichů a člověka

 1. Smyslové orgány u bezobratlých živočichů a jejich specifika.
 2. Smyslové orgány obratlovců
 3. Základní typy smyslových orgánů.
 4. Orgány založené na činnosti chemoreceptorů
 5. Orgány založené na činnosti fotoreceptorů
 6. Anatomie a fyziologie oka – světločivné buňky – typy
 7. Receptory v kůži a jejich význam
 8. Vnitřní receptory – proprioreceptory – jejich význam pro organismus
 9. Onemocnění receptorů a důsledky z toho plynoucí.