Archiv pro štítek: šestičlenné heterocyklické sloučeniny se dvěma kondenzovanými heterocykly

22. Molekulární genetika

(molekulární podstata DNA a RNA, chromozom, základní pojmy, mitóza, meióza a buněčný cyklus, genetický kód a gen)

  Pokračování textu