Archiv pro štítek: spory

6. Mechorosty a kapraďorosty

 • Patří mezi vyšší rostliny (Cormobionta)
 • tělo (kormus) rozlišeno na kořen, stonek, listu (s výjimkou mechorostů – kauloid, fyloidy)
 • odvozují se od zelených řas na základě mnoha shodných znaků (stejná fotosyntetizující barviva, zásobní látka, BS: celulóza), jsou však daleko lépe přizpůsobeny suchozemskému životu (vodivá, krycí pletiva – pokožka, kutikula, průduchy; zpevňovací pletiva – kolenchym a sklerenchym)
 • zygota –> zárodek (embryo) à semeno
 • metageneze = rodozměna
 • začíná převládat sporofyt nad gametofytem
 • PR závislé na vodě (jinak nedojde k oplození), u ostatních Cormobiont není voda nutná
 • Cormobionta – dělení: Mechorosty; Kapraďorosty; Semenné rostliny

Pokračování textu

5. Prvoci, chromista a řasy, základní definice nižších rostlin

Tato maturitní otázka je zastaralá, neorientuje se novým systémem – pokud hledáte informace dle novějšího zařazení, naleznete je zde.

Pokračování textu

3. Prokaryotické organismy (Monera) a viry

Viry, bakterie, sinice a Archaea

Pokračování textu

Kmen: Nálevníci (Ciliophora, Ciliata)

 • složitá stavba buňky – jednobuněčná eukaryota
 • název kvůli výskytu v senném nálevu
 • velké množství brv k pohybu
 • způsob života: většina volně, mutualisté či komenzálové přežvýkavců, parazité
 • je známo asi 4700 volně žijích a 2500 parazitických druhů
 • existují již více než 700 milionů let
 • řadíme je mezi Alveolata, která patří do říše Chromalveolata.

Pokračování textu