Archiv pro štítek: termoreceptory

20. Ptáci, plazi

Třída: Plazi – mají zárodečné obaly; vývoj přímý; vajíčka se žloutkem, kryta skořápkou, produkovanou vejcovody; oplození výlučně vnitřní = mizí vazba na vodní prostředí; nový typ ledviny; speciální rohovinové šupiny; větší pohyblivost končetin a hlavy; výrazně rozvinutá lebka; živočišná potrava; využijí i rostlinnou; 95% ještěři a hadi; studenokrevnost; soběstačná mláďata; druhotné (tvrdé) patro; mezižeberní svaly; vomeronasální orgán – dutina patra, ústí do nosní dutiny – analyzuje chemické podněty zvenčí; termoreceptory pro kořist; rozeklaný konec jazyka; zvuky – gekoni, želvy, krokodýli

Pokračování textu

11. Smyslové soustavy živočichů a člověka

  1. Smyslové orgány u bezobratlých živočichů a jejich specifika.
  2. Smyslové orgány obratlovců
  3. Základní typy smyslových orgánů.
  4. Orgány založené na činnosti chemoreceptorů
  5. Orgány založené na činnosti fotoreceptorů
  6. Anatomie a fyziologie oka – světločivné buňky – typy
  7. Receptory v kůži a jejich význam
  8. Vnitřní receptory – proprioreceptory – jejich význam pro organismus
  9. Onemocnění receptorů a důsledky z toho plynoucí.