Archiv pro štítek: tracheje

18. Členovci

(charakteristika kmene členovců – klepítkatci, korýši, vzdušnicovci, se zvláštní pozorností na hmyz; charakteristika, stavba těla, rozmnožování, klasifikace, ekologicky a ekonomicky významné druhy)

Pokračování textu

16. Dýchací a mízní soustava živočichů a člověka

  1. Podmínky dýchání v jednotlivých prostředích a přizpůsobení se živočichů.
  2. Typy dýchacích soustav u bezobratlých.
  3. Anatomie dýchacích soustav obratlovců a rozdíly u jednotlivých tříd.
  4. Anatomie a fyziologie dýchací soustavy člověka, dýchací svalstvo.
  5. Přenos plynů ke tkáním u jednotlivých skupin živočichů.
  6. Vnější a vnitřní dýchání- rozdíly, význam.
  7. Imunitní systém člověka – součásti, imunizace – typy.
  8. Onemocnění dýchací soustavy.
  9. Negativní vliv prostředí a zlozvyků na zdraví dýchací soustavy a jejich vliv na imunitu člověka.