Archiv pro štítek: tranzice

Mutace

Mutace

  • změna v DNA, která je neprogramovaná, nekódovaná a náhodná, přesto vzniká spontánně ale s určitou statistickou pravděpodobností
  • postihne-li gametu, nebo je-li do ní přenesena buněčným dělením, je dle příslušných pravidel přenosná na další generace
  • mutace znamenají většinou poškození buňky či organismu, ztrátu či patologickou změnu určité genové f-ce, proto se před nimi organismus chrání: např. už dvoušroubovicí DNA – zasáhne-li mutace jen jeden řetězec, buněčné opravné mechanismy jej mohou opravit = reparace mutací