Archiv pro štítek: vápenité schránky

Třída: Lilijice (Crinoidea)

Lilijice patří mezi nejstarší a nejprimitivnější ostnokožce. Postrádají všechny smysly a DS, žijí přisedle (velmi výjimečně zcela volně), svým vzhledem připomínají spíše rostliny než živočichy. Nicméně jsou to mikrofágové – živí se drobnými organismy v mořích a oceánech. Jedinou vyvinutou soustavou je trávicí soustava: vypadá jako vylepšená láčka nezmarů – vedle ústního otvoru ústí trávicí trubice, potravu si přihánější a filtrují chapadélky (stejně jako např. sumýši).

  Pokračování textu

Kmen: Ostnokožci (Echinodermata)

Ostnokožci (Echinodermata) patří již mezi druhoústé živočichy (deuterostomia). Vědecký název této skupiny je sestaven ze slov echinos (trnitý) a derma (kůže).

Mezi specifika tohoto kmene patří výskyt v mořích a oceánech celého světa, také paprsčitě (radiálněsouměrné tělo (charakteristické už postavením v deuterostomia) a vápenité destičky, které u některých jedinců vytváří krunýř či tzv. ostny.

Patří jak mezi prastaré organismy, tak také mezi evolučně úspěšné – čemuž vděčí  právě modifikacím schránek a ostnů, jež vyrůstají z jejich podkoží. Poprvé se objevují na počátku prvohor, největší rozmachu dosáhli v druhohorách. Známe asi 13 000 druhů fosilních ostnokožců,  v součastnosti žije asi 7000 recentních druhů.

Pokračování textu