Archiv pro štítek: viry

Obecná virologie I. – úvod

Historie:

 •  1880-90: Robert Koch + Luis Pasteur: „mikrobiální teorie“ – mikrobi (nověji mikroorganismy): mohou napadnout organismy a být původci chorob
 • Kochovy postuláty: podmínky, které musí být splněn, abychom prokázali, že daný mikroorganismus je infekčním původcem choroby (hlavně pro bakterie, ale i pro viry)
  • 1. infekční agens musí být přítomno ve všech případech výskytu choroby
  • 2. infekční agens musí být izolovatelné z hostitele a kultivované in vitro (neplatí pro viry)
  • 3. choroba musí být vyvolatelná inokulací zdravého vnímavého hostitele čistým kultivovaným infekčním agens
  • 4.totéž infekční agens musí být opět izolovatelné z nově infikovaného vnímavého hostitele

Pokračování textu

3. Prokaryotické organismy (Monera) a viry

Viry, bakterie, sinice a Archaea

Pokračování textu

Domény a říše – jejich počet a postavení v taxonomii

 • v počátcích taxonomie existovaly pouze dvě říše:
  • rostliny (Plantae)
  • živočichové (Animalia)

Pokračování textu